Ödüller

1. Genç Katılımcı Ödülü, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 2002.

2. Genç Katılımcı Ödülü, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

3. Genç Katılımcı Ödülü, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 2004.

4. Şahin, F., F. Avcu, G. Saydam, M. İ. Yılmaz, M. Sarper, Y. Hışıl, A. U. Ural ve S. B. Omay, “Kırmızı üzüm çekirdeği ekstraktı ve ana bileşenlerinden resveratrol ve boraks malign hücre dizileri üzerinde sitotoksik etki göstermektedir” başlıklı çalışma ile Deneysel Hematoloji Alanında Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 2004.

5. Avcı, Ç. B., F. Şahin, S. Numanoğlu, S. Yılmaz, Z. Ö. Doğan, A. U. Ural, F. Avcu, G. Saydam ve C. Gündüz, “Lösemi hücre hatlarında resveratrol ile indüklenmiş p53 aracılı apoptozda RUNX3, PIK3CA ve p53 gen ekspresyonlarının önemi”  başlıklı çalışma ile Deneysel Hematoloji Alanında Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 2007.

6. Avcı, Ç. B., F. Şahin, S. Numanoğlu, S. Yılmaz, Z. Ö. Doğan, A. U. Ural, F. Avcu, G. Saydam ve C. Gündüz, “Lösemi hücre hatlarında resveratrol ile indüklenmiş p53 aracılı apoptozda RUNX3, PIK3CA ve p53 gen ekspresyonlarının önemi”  başlıklı çalışma ile Genç Katılımcı Ödülü, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 2007.

7. Tezcanlı, B., F. Şahin, N. Selvi, G. Saydam ve B. Kosova, “Metilprednizolon Jak-STAT sinyal yolağı üzerinde etkilidir” başlıklı çalışma ile Genç Katılımcı Ödülü, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 2007.

8. Saydam, G., F. Şahin, İ. Ertam, I. K. Karaarslan, H. H. Aydın, A. Berdelli, H. A. Çelik ve G. Öztürk, “Erken evre mikozis fungoides olgularında periferik kan mononükleer hücrelerinde sitokin gen polimorfizminin araştırılması” başlıklı çalışma Lenfoproliferatif Hastalıklar dalında Bayer, Endüstri Ödülü, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2008.

9. Tezcanlı, B., N. Selvi, G. Saydam, F. Şahin, Ç. Aktan, C. Gündüz, N. Topçuoğlu ve B. Kosova, “K-562 hücre dizisinde STAT3, STAT5A, ve STAT5B ekspresyonlarının SİRNA ve Antisense oligonükleotidler aracılığı ile baskılanması ve apoptozun indüklenmesi”  başlıklı çalışma ile Deneysel Hematoloji Alanında Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2008.

10. Türk, U., G. Başol, B. Barutçuoğlu, F. Şahin, A.E. Bozdemir, S. Habif, P. Tarugi, O. Bayındır. “Önemi bilinmeyen monoklonal gammopatinin eşlik ettiği bir ailesel hipobetalipoproteinemi olgusu” başlıklı çalışma ile En iyi Sözlü Bildiri Sunum Ödülü. Türk Klinik Biyokimya Derneği, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya, 2009.

11. Soyer, N., B. Arık, A. Mesut, S. Çağırgan, F. Vural, F. Şahin, S. Ocakçı, G. Saydam, A. Dönmez, M. Tombuloğlu. “6 yıllık terapötik plazma değişimi sonuçları: Tek merkez deneyimi” isimli bildiri ile Hemaferez Derneği Bilim Teşvik Ödülü. 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 2009.

12. Kaymazlı, BT., N. Selvi, G. Saydam, F. Şahin, B. Kosova. “Methylprednisolone induces apoptosis by interacting with the JAK/STAT pathway in HL-60 and K-562 leukemic cells” IV.Dr.Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri. Ankara, 10 Mart 2012.

13. M.K. Yandım, Ö. Pişkin, M.A. Özcan, G. Saydam, F. Şahin, İ.Kozanoğlu, H.Özdoğu, F.Avcu, A.U.Ural, Y.Baran. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemihastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi ve hastalığın seyrine etkileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri)TÜRKBA Ödülü

14. F. Şahin, G Saydam, B Uz, A. S. Yavuz, E. Turan, İ.Yönal, H.Atay, E.Keltikli, M.Turgut, M. Pehlivan, M.O. Akay, E. Gürkan, O. Kırkızlar, G.E. Pamuk, M. Demir, S.Kahraman, F.Demirkan, T. Elverdi, E. Gültürk, A.Salihoğlu, E.Eşkazan, C. Ar, Ş. Öngören, N. Tüzüner, Z. Başlar, B. Ferhanoğlu, Y. Aydın, İ. C. Haznedaroğlu, T.Soysal. Çok Merkezli Kesitsel Kronik Miyeloid Lösemi Kayıt Çalışması: Türkiye Verileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri) TÜRKBA Ödülü