İdari Görevler

1. 1998 – 2002 yılları arasında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde Asistan Temsilciliği ve Başasistanlık

2. 31.05.2005 – 01.10.2005 arasında Ege Üniversitsi Tıp Fakültesi Hastanesi Özürlüler ve Malüllük Kurulu üyeliği

3. Ege İç Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Derneği sekreterliği Aralık 2009-

4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Doktora programı İç hastalıkları Dersleri Koordinatörü 2007-

5. Ege İç Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Derneği Sekreterliği 2010-

6. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Dersleri Koordinatörlüğü 2007-

7. Türk Hematoloji Derneği, Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komite Başkanlığı 2010-2014

8. Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği, Asistan Koordinatörlüğü, 2011-

9. Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği, Asistan Eğitim Komisyonu Başkanlığı, 2012-

10. Türk Hematoloji Derneği, Hemofili Alt Komite Sekreterliği 2014-2015

11. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖÇM Komisyon üyeliği, 2014-

12. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Staj Blok Yürütme Kurulu üyeliği, 2014-

13. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitim Komisyon üyeliği, 2015-