Prof. Dr. Fahri Şahin

Dr. Fahri ŞAHİN

1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1997 yılında Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniğinde asistanlığa başlamıştır. 2002 yılında iç hastalıkları uzmanı olup aynı fakültenin Hematoloji kliniğinde hematoloji yan dal eğitimine başlamış 2005 yılında hematoloji uzmanı olmuştur. Ekim 2005- Eylül 2006 tarihleri arasında askerlik hizmetini Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Hematoloji kliniğinde gerçekleştirmiştir. 2010 yılında Hematoloji Doçenti, 2018 yılında da Profesör olan Dr. Fahri Şahin Türk Hematoloji Derneği, Hematoloji Uzmanlık Derneği, Ege Hemofili Derneği, Aydın Hemofili Derneği, Klinik Araştırmalar Derneği, Ege Hematoloji Onkoloji Derneği, Ege Erişkin Hemofili Derneği, The European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD), International PNH Interest Group üyesidir. Ege Erişkin Hemofili Derneği ve Ege Hematoloji Onkoloji Derneğinin kurucu üyelerinden olup halen Ege Erişkin Hemofili Derneğinin başkanlık görevini aktif olarak yürütmektedir. 2010 yılında Ege Bilim Teknoloji Topluluğu (EBİLTET) yönetim kurulu tarafından onursal üye olarak seçilmiştir. 2010 yılında Türk Hematoloji Derneği “Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komitesi” başkanlığına seçilen Dr Fahri Şahin, dört yıllık görevi süresince başarılı kurslar ve eğitim toplantıları düzenlemiştir.

2002, 2003 ve 2004 yıllarında Türk Hematoloji Derneği “Genç Araştırıcı” ödülü, 2004, 2007 ve 2008 de Ulusal Hematoloji Kongrelerinde “Bildiri Ödülleri”, 2009 yılında Türk Klinik Biyokimya Derneği, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresinde “En iyi Sözlü Bildiri Sunum Ödülü”, aynı yıl 4. Ulusal Hemaferez Kongresinde “Hemaferez Derneği Bilim Teşvik Ödülü” almıştır. 2012 yılında Türk Hematoloji Derneği tarafından ilk kez başlatılan Türk Kan Bilim Ağı (TÜRKBA) çalışmaları kapsamında yapılan ve yine ülkemizde ilk kez yapılan çok merkezli ve 1133 hastayı içeren KML çalışması ile TÜRKBA ödülü almıştır.

Ulusal dergilerde 35, uluslararası dergilerde 81 makalesi yayınlanmıştır. 186’ sı uluslararası kongrelerde olmak üzere toplam 421 tebliği yayınlanmıştır. 4’ ü uluslararası olmak üzere toplam 17 kitap bölümü yazarlığı vardır.

Ulusal ve Uluslararası 59 adet preklinik-klinik çalışmalarda hem yürütücü hem de yardımcı araştırıcı olarak görev almıştır.

2013 Yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Erişkin Hemofili polikliniğini kurmuştur. Bu poliklinik ülkemizdeki ilk erişkin Hemofili Polikliniği olup diğer merkezlere örnek teşkil etmiştir. 2014 yılında Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz Merkezi adını alan erişkin hemofili polikliniği EUHASS (European Haemophilia Safety and Surveillance) tarafından Avrupa Hemofili Merkezleri haritasında tanınır hale gelmiş, 2018 yılında da akredite edilmiştir.

Yine hemofili alanında ülkemizde ilk ve tek erişkin hemofili okulu (Ege Erişkin Hemofili Okulu-EHHO, www.ehho.org ) kurarak hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirme bilgilendirme görevini üstlenmiştir. Nadir hastalıklar alanında var olan ihtiyacı gören Dr Fahri Şahin, özellikle Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri(PNH) hastalığı ile ilgili multidisipliner bir oluşumu 2014 yılında kurmuş ve uluslararası platforma taşımıştır. (PNH Education and Study Group, PESG)(www.pesg.org).

Her yıl Ulusal düzeyde katılım olan Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi ve uluslararası bir sempozyum olan Aegean Hematology Oncology Symposium(AHOS)’ un hem düzenleme komitesinde yer almakta hem de genel sekreterliklerini, Ulusal katılımlı Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES)’ nun ise eşbaşkanlığını yapmaktadır.

Hemofili, PNH, Moleküler hematoloji, hücre kültürü, kök hücre ve malign hematoloji (akut lösemiler, kronik lösemiler, miyelom, lenfoma, MDS…) alanlarında çalışmalarını sürdüren Dr. Fahri Şahin halen çalışmalarına Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı’nda devam etmektedir.