Lenf Bezi Büyümesi (Lenfadenomegali, Lenfadenopati, LAP)

Lenfadenopati, lenf bezlerinin şişerek anormal büyüklüğe ulaşması anlamına gelen tıbbi bir terimdir. Lenf bezleri vücudumuzun savunma sistemine ait organlarıdır. Lenf bezleri baş-boyun, koltuk altı, kasıklar gibi yüzeyel bölgelerde yerleştiği gibi mediasten dediğimiz göğüs boşluğunda ve karın içerisinde de yaygın şekilde bulunurlar. Normal şartlarda lenf bezlerinin büyüklüğü 1 cm’ nin altındadır. Ancak anormal bir durum olduğunda büyüme gösterirler. Lenf bezlerinin büyümesine neden olan hastalıklar çok çeşitlidir. Bu hastalık gruplarını yelpazeye benzetecek olursak bir ucunda kendi kendine bile düzelebilecek olan viral enfeksiyonlar vardır. Diğer uçta ise mutlaka kemoterapi ve/veya radyoterapi gerektirecek lenfoma dediğimiz lenf bezi kanseri vardır. Dolayısı ile lenf bezi büyümesi olan birinde altta yatan nedeni bulmak için mutlaka muayene ve sonrasında bir dizi tetkik yapılması gerekmektedir.

Lenfadenopatiye neden olabilecek başlıca hastalıklar şunlardır:

1.BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR

 • A grubu streptokoklar veya staphylococcus aureusun neden olduğu Piyojenik lenfadenit
 • A grubu streptokokların neden olduğu Kızıl hastalığı
 • Tüberküloz
 • Bruselloz
 • Kedi tırmığı hastalığı (Bartonella henselae)
 • Şarbon (Bacillus anthracis)
 • Tularemi (Francisella tularensis)
 • Granuloma inguinale (Calymmatobacterium granulomatis)
 • Lenfogranuloma venereum (Chlamydia trachomatis)
 • Sifiliz (Treponema pallidum)
 • Gonore (Neisseria gonorrhoea)
 • Difteri (Corynebacterium diptheriae)

2.VİRAL ENFEKSİYONLAR

 • Enfeksiyöz mononukleoz (Epstein-Barr Virüsü)
 • AIDS (HIV)
 • CMV mononukleozu (CMV)
 • Kızamık (Rubeola virus), Kızamıkçık (Rubella virüs)
 • Hepatit C
 • Herpes virüs enfeksiyonları

3.MANTAR ENFEKSİYONLARI

 • Aspergillus enfeksiyonları
 • Candida enfeksiyonları
 • Pneumocystis carinii pnömonisi (Pneumocystis carinii)
 • Cryptococcus enfeksiyonları (Cryptococcus neoformans)

4.PARAZİTER ENFEKSİYONLAR

 • Toksoplazmozis (Toxoplasma gondii)
 • Leishmania enfeksiyonları (L. donovani, L. tropica)
 • Trypanosoma enfeksiyonları (T. cruzi, T. brucei)

5.LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR ve KANSERLER

 • Kikuchi's hastalığı
 • Rosai -Dorfman hastalığı
 • Castleman's hastalığı
 • Non Hodgkin Lenfomalar (NHL)
 • Hodgkin Lenfoma
 • Akut ve Kronik Lösemiler
 • Kanser metastazları (Örneğin koltuk altı lenf bezine Meme kanserinin metastazı)

6.DİĞER HASTALIKLAR

 • Sarkoidoz
 • Amiloidoz
 • Gaucher Hastalığı gibi depo hastalıkları
 • Sistemik Lupus Eritematozus, Romatoid artrit, Sjögren Sendromu gibi romatizmal hastalıklar
 • İlaç hipersensitiviteleri

NE ZAMAN HASTALIK ARAŞTIRILMALI?

Boyunda ve kasıkta çapı 1.5 cm üzerinde, koltuk altında ise 0.5 cm’ nin üzerinde olan lenf bezleri normal boyutlarda olmayıp araştırılması gerekir. Boyun bölgesi ile kulak çevresi lenf bezlerindeki büyümeler çoğunlukla iltihabi hastalıklara (enfeksiyon) bağlı olmakla birlikte özellikle antibiyotik tedavisi sonrası küçülme olmayan lenf bezi büyümelerinin araştırılmasında fayda vardır. Karın boşluğunda ve mediasten dediğimiz göğüs duvarı içindeki boşlukta ve kalp çevresinde 1.5 cm’den büyük lenf bezleri de ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğinden titizlikle araştırılması gerekir.

Lenf bezi büyümeniz var

 

ve

 

ATEŞ, KİLO KAYBI, GECE TERLEMELERİ

 

gibi bulgular eşlik ediyorsa mutlaka bir Hematoloji Uzmanına görünün!