Hematoloji Hakkında

Hematoloji kanın ve kan hücrelerini üreten kemik iliği gibi organların yapısını, fonksiyonlarını ve hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Yunanca kan anlamına gelen “haima” kelimesinde türetilmiştir. Türkçeye kan bilimi olarak çevrilmektedir. Hematolojinin ilgi alanı olan “kan” 3 ana hücre grubundan oluşmaktadır:

 • I. Alyuvarlar (Eritrositler)
 • II. Akyuvarlar(Lökositler)
 • III.Kan pulcukları (Trombositler)

Bu ana bölümler içinde yüzlerce hastalık olmakla birlikte en sık görülenleri alt başlık olarak şöyle sıralayabiliriz:

 • Anemiler (Kansızlık: Demir eksikliği, B12 vitamin eksikliği vs)
 • Hemoglobinopatiler (Akdeniz Anemisi vs)
 • Lökosit sayı bozuklukları (lökopeni, nötropeni, lökositoz vs)
 • Lösemiler (Akut lösemiler, kronik lösemiler)
 • Myeloproliferatif Hastalıklar
 • Lenfoproliferatif Hastalıklar
 • Miyelodisplastik Sendromlar
 • Lenfomalar (Hodgkin Lenfoma, Non-Hodgkin Lenfomalar)
 • Multipl Miyelom
 • Kanama bozuklukları ( Hemofili, von Willebrand Hastalığı vs)
 • Pıhtılaşmaya eğilim (Trombofili)
 • Trombosit bozuklukları (Trombositopeniler, ITP, trombositoz)
 • Pıhtılaşma bozuklukları (Tromboz)
 • PNH, HÜS, TTP vs

Hematoloji Bilim Dalı, İç Hastalıkları(Dahiliye) Anabilim Dalı’ nın bir branşıdır. Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde 4 ya da 5 yıllık İç Hastalıkları eğitimini takiben 3 yıl yan dal ihtisası yapmak suretiyle hematoloji uzmanı (Hematolog) olunmaktadır. Özetle her Hematoloji uzmanı aynı zamanda İç Hastalıkları (Dahiliye) uzmanıdır.