Diğer Yayınlar

G. Kongre veya Sempozyum Davetli konuşmalar:

G1. Omay, S. B., ve F. Şahin, “Klinik pratikte yetişkin kök hücre tedavisi”, I.Ulusal klinikte kök hücre ve gen tedavisi kongresi, (Davetli konuşma), İstanbul (2004).

G2. Omay, S. B. ve F. Şahin, “Kanserde fosforilasyon dengesi” (davetli konuşma), Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi Moleküler Kanser Sempozyumu, İzmir, 2004.

G3. F. Şahin, “Mezenkimal Kök Hücre Üretiminde Sorunlar ve Çözümleri”, II. Ulusal Kök Hücre Kongresi, (Davetli konuşma), S55-59, Trabzon (2006).

G4. F. Şahin, “Lösemiler”, XII. Ege Onkoloji Günleri, Hematolojik Onkolojide Yenilikler Sempozyumu ve Hematolojik Onkoloji Hemşireliği Kursu, (davetli konuşma), İzmir (2007).

G5. F. Şahin, ve R. Çetingöz, “Primer Santral sinir sistemi lenfomaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları III, Hematolojide Radyoterapi Uygulamaları, İzmir (2008).

G6. F. Şahin., “Kök hücrelerin tarihsel gelişimi, bugünü, geleceği”, Kök Hücre Sempozyumu, Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi, İzmir (2009).

G7. F. Şahin, Kronik Myelositer Lösemi ve Philadelphia Pozitif Lösemiler, Vaka sunumu, 26 Aralık 2009, Ege Sağlık Anemon Otel-İzmir (2009).

G8. F. Şahin, “Azasitidin”. 5. Aydın Onkoloji Günleri - Onko-Farmakoloji Sempozyumu, Aydın (2010).

G9. F. Şahin, İmmün trombositopeni ve otoimmün hastalıklar. Hematolojide Monoklonal Antikorlar ve Tedavide Kullanımı Sempozyumu, 17 Nisan 2010, Ege Sağlık Anemon Otel-İzmir (2010)

G10. F. Şahin, Yeni tanı KML’ de ikinci kuşak TKI kullanımı. Vakalarla KML ve PH(+) Lösemiler: Ege Bölgesi Tartışması. 02 Ekim 2010, Swiss Hotel-İzmir (2010).

G11. F. Şahin, KML’ de monitörizasyon önerileri. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Toplantısı, 07 Mayıs 2010, Bodrum, (2010).

G12. F. Şahin, “Hematolojik malinitelerde sinyal sisteminden tedaviye” Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komite Toplantısı, Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010 Antalya,(2010).

G13. F. Şahin, “Lösemi gelişimi ve tedavisi açısından sinyal ileti sistemlerine bakış” Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, 17-18 Aralık 2010, İstanbul, (2010).

G14. F. Şahin, Erişkin hemofili hastalarında profilaksi. Hemofili Günleri, 18-20 Şubat 2011, İstanbul (2011)

G15. F. Şahin, Olgu Sunumu, Hemofili Dernekleri Federasyonu, Olgularla Hemofili Çalıştayı 25-27 Şubat 2011, Bodrum, (2011)

G16. F. Şahin, Yeni Tanı KML de 2. kuşak TKI kullanımının moleküler sonuçları. Hematolojik hastalıklara moleküler yaklaşımlar sempozyumu, 12 Mart 2011, Ege Sağlık Anemon Otel-İzmir (2011)

G17. F. Şahin, Profilaksiden sonra gelişen enfeksiyonda ne yapmalı?. DEÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Mezuniyet sonrası Eğitim Toplantıları, Hematolojide Mantar İnfeksiyonları-4, 18-20 Mart 2011

G18. F. Şahin, Erişkinlerde profilaksi. Profilaksiden cerrahiye hemofili programı, 21 Nisan 2011, Ege Sağlık Anemon Otel-İzmir, (2011)

G19. F. Şahin, Kök Hücrelerin tarihsel gelişimi, bugünü, geleceği. 3. Geleneksel Ebiltet Kök hücre sempozyumu, 30 Nisan 2011, İzmir, (2011).

G20. F. Şahin. Kanama eğilimi olan kadına yaklaşım. 8.Ulusal Hemofili Kongresi 05-08 Mayıs 2011, Antalya, (2011).

G21. F. Şahin, Philadelphia pozitif akut lenfoblastik lösemi tedavisinde tirozin kinazların yeri. 6.Ulusal Aferez Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2011, Kıbrıs, (2011).

G22. Şahin F, Sayitoğlu M, Aras BD, “Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik BAK 2010-2014 vizyon, misyon ve planları” Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komite Toplantısı, Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011.

G23. F. Şahin. “Erişkin hemofiliklerde profilaksi” Erişkin Hemofili Toplantısı, İstanbul, 03 Aralık 2011.

G24. F. Şahin. “KML’de Kantitatif BCR/ABL Tayini oturumu: Klinisyen Gözü ile Laboratuar Uygulamalarının Önemi” İstanbul, 23 Aralık 2011.

G25. F. Şahin. “Erişkin hemofili ve profilaksi kavramı”. Olgularla Erişkin Hemofiliye Yaklaşım, 28 Ocak 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

G26. F. Şahin. “Olgu 2:Hedef Eklem tedavisi, profilaksi” Olgularla Erişkin Hemofiliye Yaklaşım, 28 Ocak 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

G27. F. Şahin. “Olgu 4:Rekombinant faktör ile tedavi ve profilaksi”. Olgularla Erişkin Hemofiliye Yaklaşım, 28 Ocak 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

G28. F. Şahin. “Kalp Damar Cerrahisinde Kök Hücre Uygulamaları” Perfüzyonist Kursu. 6-11 Şubat 2012, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir (2012).

G29. F. Şahin. “Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri: Olgu sunumu-1”. Ege Hematoloji Grubu Toplantısı, 11 Şubat 2012 Alaçatı-İzmir (2012).

G30. F. Şahin. “Genç Erişkinde Hemofili: Olgu sunumu ve bilgilerin gözden geçirilmesi” Türk Hematoloji Derneği Hemofili Bilimsel Alt Komitesi Eğitim Çalışması, Erişkin Profilaksi Çalıştayı, 25 Şubat 2012, İstanbul (2012).

G31. F. Şahin. MDS’ de yüksek riskli hasta takibi ve tedavisi. MM-MDS Akademi, 26 Şubat 2012, İzmir (2012).

G32. F. Şahin. “Adölesan ve Erişkin Hemofili Hastalarının Takip ve Tedavilerinde yaşanan sorunlar” Ege Bölgesi Hemo-Fellowiac Eğitim Çalıştayı, 8-9 Mart 2012 Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

G33. Aydogdu S, Kavaklı S, Şahin F. “Hemofili konseyi yaklaşımı ile sorunlu hastalar üzerinde hemofilide eklem sorunlarının tartışılması” Ege Bölgesi Hemo-Fellowiac Eğitim Çalıştayı, 8-9 Mart 2012 Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

G34. F. Şahin. Erişkinlerde profilaksi” Profilaksiden elektif cerrahiye hemofili programı, 15-16 Mart 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Sağlık Oteli, İzmir (2012).

G35. F. Şahin. Genç adölesan hemofililerde durumumuz, Panel: Çocukluktan erişkinliğe geçişte hemofili. 9.Türkiye Hemofili Kongresi, İstanbul, 14-17 Nisan 2012.

G36. F. Şahin. Clinical case presentation and discussion. MDS Tour 2012. 27 April 2012, İzmir (2012).

G37. F. Şahin. ”Yeni Antifungallerin Hematolojideki Yeri”. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları: Hematolojide Mantar İnfeksiyonları. Bodrum, 27-29 Nisan 2012.

G38. F. Şahin. ITP de Tanı ve Güncel Tedavi Yöntemleri. Olgu Sunumu. İzmir, 4 Mayıs 2012.

G39. F. Şahin. Türk Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu. “Klinisyen gözü ile laboratuar uygulamalarının önemi.” İstanbul, 4-5 Mayıs 2012.

G40. F. Şahin. MDS’ de destek tedavisi. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Toplantısı. 18-20 Mayıs 2012, Marmaris (2012).

G41. F. Şahin. Açılış, Öğrenim hedefleri ve Programın tanıtımı. Türk Hematoloji Okulu 3 “ Tanısal Hematoloji ve Klinisyenlere Yönelik Sitogenetik Kursu”. 26-27Mayıs 2012, Eskişehir (2012).

G42. F. Şahin. Erişkin Hemofili ve Profilaksi. Ege Erişkin Hemofili-Hematolog toplantısı. 23 Haziran 2012, İzmir (2012).

G43. F. Şahin. Ege Hemofili Hasta Okulu.Hemofili Tedavisinde Güncel Gelişmeler. 22 Eylül 2012, İzmir (2012).

G44. F. Şahin. Wanted-Kime Profilaksi? Kim Tarafından Profilaksi? Uydu Sempozyumu. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

G45. F.Şahin. KML nin moleküler patogenezi:Neler öğrendik, neler kaldı? Kronik Myelositer Lösemi ve Philadelphia Pozitif Lösemiler 2012. 17 Kasım 2012, İzmir(2012).

G46. F.Şahin. İkinci Kuşak tirozin kinaz inhibitörleri ve kullanımı: Hangisini seçeyim? Kronik Myelositer Lösemi ve Philadelphia Pozitif Lösemiler 2012. 17 Kasım 2012, İzmir(2012).

G47. F. Şahin. Ölümcül bir hemolitik anemi olan PNH. Anemon, İzmir, 12 Ocak 2013

G48. Fahri Şahin. Vakalar üzerinden genel tartışma moderatörü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Toplantıları Serisi-1: Hematoloji-Genetik-Moleküler Biyoloji Buluşması. 26 ocak 2013, İzmir

G49. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Hastası. Olgularla Hemofili Çalıştayı III. İzmir, 16 Şubat 2013.

G50. Fahri Şahin. Erişkin Hemofilide Profilaksi. EHVEG- Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Toplantısı. Foça-İzmir, 23-24 Şubat 2013.

G51. Fahri Şahin, Melda Cömert. Hemofili ve Klinik Çalışmalar. Ege Hemofili Hasta Okulu. İzmir, 9 Mart 2013.

G52. Fahri Şahin. Erişkinlerde Profilaksi, Profilaksiden Elektif Cerrahiye Hemofili. Bornova-İzmir, 21-22 Mart 2013.

G53. Fahri Şahin, Ali Keskin. Seçilmiş Konular Oturumu, Oturum Başkanlığı. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, Özdere-İzmir, 22-24 Mart 2013.

G54. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Okulu Deneyimi. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.

G55. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Çalıştayı Oturumu. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.

G56. Fahri Şahin. Relaps Refrakter Multipl Miyelom hastalarında tedavi. Multipl Miyelom Farkındalık Toplantısı, Anemon-İzmir, 20 Nisan 2013.

G57. Fahri Şahin, Sebahat Özdem. Paraproteinemilerin Tanı ve İzleminde Laboratuvar. XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Balçova-İzmir, 25-28 Nisan 2013.

G58. Fahri Şahin. Biyobenzer ürünlerde immunojenisite çalışmaları. I. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi, İstanbul, 3-4 Mayıs 2013.

G59. Fahri Şahin. Transfüzyona bağlı olmayan talasemilerde demir yüklenmesi. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Toplantısı, Dalaman, Muğla, 18-19 Mayıs 2013.

G60. Fahri Şahin. KML tanı ve takibi: 2013 güncelleme. Aferez Derneği Bölge Toplantısı, Hematolojik Malignitelerde Tedavi: İnteraktif tartışmalar. Sivas, 01 Haziran 2013.

G61. Fahri Şahin, Melda Cömert. Hemofilide güncel gelişmeler. Ege Hemofili Hasta Okulu. İzmir, 8 Haziran 2013.

G62. Fahri Şahin. Non İmmün Hemolitik Anemiler. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-1-. İzmir, 8 Haziran 2013.

G63. Fahri Şahin. Trombotik mikroanjiopati ayırıcı tanısında nadir bir neden: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri. 8. Ulusal Aferez Kongresi, Bafra Bölgesi, KKTC, 5-8 Eylül 2013.

G64. Fahri Şahin. İyi Tecrübeleri Paylaşalım, İmmün Trombositopeni Yönetiminde Vaka Tartışması: Güncel tedavilerin değerlendirilmesi ve optimizasyonu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 23-26 Ekim 2013

G65. Fahri Şahin. Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji/İmmünofenotipleme Oturumu başkanlığı, 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 23-26 Ekim 2013

G66. Fahri Şahin. Moleküler hematoloji ve sitogenetik Bilimsel Alt Komitesi Toplantısı, 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 23-26 Ekim 2013.

G67. Fahri Sahin. ITP, New treatment strategies. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, 09-13 October 2013.

G68. Fahri Şahin. KLL de infeksiyonlar ve tedavisi. 1. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu. İzmir, 16 Kasım 2013.

G69. Fahri Şahin. Hemofilide Klinik ve Genetik. I. Hematolojik Genetik Sempozyumu. İzmir, 2-4 Aralık 2013.

G70. Fahri Şahin. Genetik bir hastalığın hematolojik tedavisi: MDS, Oturum Başkanlığı, I. Hematolojik Genetik Sempozyumu. İzmir, 2-4 Aralık 2013.

G71. Fahri Şahin, Nur Soyer, Melda Cömert. Hemofilide güncel gelişmeler. Ege Hemofili Hasta Okulu. İzmir, 04 Ocak 2014.

G72. Fahri Şahin, Nur Soyer, Melda Cömert. Eklem Kanaması ve Kanamadan Korunma Tedavisi. Ege Hemofili Hasta Okulu. İzmir, 04 Ocak 2014.

G73. Fahri Şahin. Kan ve kan ürünlerinin kullanımı. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-3-. İzmir, 11 Ocak 2014.

G74. Fahri Şahin. PNH genel bilgi. PESG(PNH Education and Study Group) Toplantısı, İzmir, 17 Ocak 2014.

G75. Fahri Şahin. Relaps Refrakter Multipl Miyelom. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Kursu: Dün, Bugün ve Gelecek - Kanıta Dayalı Uygulamalar. KKTC, 7-9 Şubat 2014.

G76. Fahri Şahin. Ehveg nedir? I.ve II. EHVEG den neler hatırlıyoruz? III. EHVEG, Kuşadası, 22-23 Şubat 2014.

G77. Fahri Şahin. KMN de yenilikler, tanıdan tedaviye. 4. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, Kapadokya, 28 Şubat-2 Mart 2014.

G78. Fahri Şahin. Kemoterapi hazırlama sistemleri. Ne kadar kapalı? Ne kadar otomatik? 1.Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu. Kuşadası, 6-8 Mart 2014.

G79. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PNH ve Gastroenteroloji, PESG, İzmir, 12 Mart 2014

G80. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PESG, İzmir, 20 Mart 2014

G81. Fahri Şahin. Tirozin Kinaz Inhibitörleri: Etki, Yan etki. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu, Antalya, 11-13 Nisan 2014.

G82. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PNH ve Kardiyoloji-Göğüs Hastalıkları, PESG, İzmir, 15 Nisan 2014

G83. Fahri Şahin. Interaktif Oturum: Hemofilide Eklem Sağlığına multidisipliner yaklaşım. 11. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, Istanbul, 17-20 Nisan 2014.

G84. Fahri Şahin. Multipl miyelom nasıl bir hastalıktır? Miyeloma Hasta Günü, Ege Üniversitesi, Muhiddin Erel Amfisi, İzmir, 28 Haziran 2014.

G85. Fahri Şahin. Seyretmeyelim seyrini değiştirelim: Venookluziv Hastalık. Kıbrıs, 5-7 Eylül 2014.

G86. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PNH ve Nöroloji, PESG, İzmir, 30 Eylül 2014

G87. Fahri Şahin. Hematolojide Nadir Hastalıklar Toplantısı: Gaucher Hastalığı, ne kadar farkındayız? Çok Merkezli Tarama Projesi Planı. İzmir, 30 Ekim 2014.

G88. Fahri Şahin, Püsem Patır. Olgu örnekleri ile PNH tanı ve tedavisi. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-3-. İzmir, 11 Ekim 2014.

G89. Fahri Şahin. TTP-HUS: İyi anlamak iyi tedavi için esastır. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu, Özdere, İzmir, 7-9 Kasım 2014.

G90. Fahri Sahin. PNH: A multisystemic and multidisciplinary disease. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, 15-19 October 2014.

G91. Fahri Şahin. Kılavuzlara göre KLL tedavi algoritması. II. Bozyaka hematoloji Gunleri, Seferihisar, 14-15 Kasım 2014.

G92. Fahri Şahin. Kılavuzlara göre KML tedavi algoritması. II. Bozyaka hematoloji Gunleri, Seferihisar, 14-15 Kasım 2014.

G93. Fahri Şahin. Prophylaxis and episodic treatment in adult patients, Hemophilia Care and Practical TIPS, Izmir, 17-19 November 2014.

G94. Fahri Şahin, Nur Soyer, Melda Cömert. Hemofilide güncel gelişmeler. Ege Hemofili Hasta Okulu. İzmir, 04 Ocak 2014.

G95. Fahri Şahin, Nur Soyer, Melda Cömert. Eklem Kanaması ve Kanamadan Korunma Tedavisi. Ege Hemofili Hasta Okulu. İzmir, 04 Ocak 2014.

G96. Fahri Şahin. Edinsel Hemofilide Farkındalık. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES) Antalya, 6-8 Şubat 2015.

G97. Fahri Şahin. Fark var mı? Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES) Antalya, 6-8 Şubat 2015.

G98. Fahri Şahin. PNH Tedavisi. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, 8-10 Mart 2015.

G99. Fahri Şahin. Multipl miyelomda hastalığın seyrini değiştiren IMiD’ler. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme –İzmir, 13-15 Mart 2015.

G100. Fahri Şahin. PESG Tanıtımı. PESG-PNH Tanı-Tedavi-Takip kılavuzu çalıştayı, İzmir, 13 Mart 2015

G101. Fahri Şahin. PNH semptomları ve Tromboz riski. Türk Hematoloji Derneği, canlı yayın web sunumu. Ankara, 18 Mart 2015

G102. Fahri Şahin. Plazma Hu¨cresi Hastalıklarında Plazmaferez, Radyoterapi ve Cerrahi Tedavi: Kime? Ne Zaman. II. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu, Antalya, 3-5 Nisan 2015.

G103. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Hastasında Profilaksi Oturumu: Profilaksi ön plana alınmalıdır. 12. Ulusal Hemofili Kongresi, Antalya, 16-19 Nisan 2015.

G104. Fahri Şahin. Multipl miyelom nasıl bir hastalıktır? Miyeloma Hasta Günü, Ege Üniversitesi, 20 Mayıs Amfisi, İzmir, 06 Haziran 2015.

G105. Fahri Şahin. Gaucher Hastalığı, ne kadar farkındayız? GAU-1 Çok Merkezli Tarama Projesi Tanıtımı. İzmir, 04 Haziran 2015.

G106. Fahri Şahin. İnhibitörlü hastada kanama tedavisi. Ege Hemofili Derneği, 360°İnhibitör Eğitim Programı, İzmir 2-3 Ekim 2015.

G107. Fahri Şahin. Hastamın pansitopenisi var ne yapmalıyım. 17. Ulusal İç Hastalıkarı Kongresi. Antalya, 14-18 Ekim 2015.

G108. Fahri Sahin. Meet the experts on Coagulation Disorders. VIth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, 14-18 October 2015.

G109. Fahri Şahin. Tedaviyi kişiselleştirmek; hangi faktörleri göz önünde bulunduracağız? Hemofili Akademisi Ege Toplantısı, Hemofilide güncel konular, İzmir, 6 Kasım 2015.

G110. Fahri Şahin. PNH’ ya yaklaşım ve PESG. 3. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu, Kuşadası.13-15 Kasım 2015.

G111. Fahri Şahin. Erişkinde hemofili profilaksisi ve değişen seçenekler. Çukurova Hemofili Sempozyumu, Adana. 21-22 Kasım 2015.

H. Düzenlenen Bilimsel Toplantılar:

H1. Fahri Şahin. Olgularla Erişkin Hemofiliye Yaklaşım, 28 Ocak 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).

H2. Fahri Şahin. Ege Hemofili Hasta Okulu. İzmir, 2 Haziran 2012.

H3. Fahri Şahin. Kronik Myelositer Lösemi ve Philadelphia Pozitif Lösemiler 2012 adlı toplantı organizasyonu. 17 Kasım 2012, İzmir(2012).

H4. Fahri Şahin. Ege Hemofili Hasta Okulu. 1 Aralık 2012, İzmir (2012).

H5. Güray Saydam, Ferda Özkınay, Cumhur Gündüz, Fahri Şahin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Toplantıları Serisi-1: Hematoloji-Genetik-Moleküler Biyoloji Buluşması. Düzenleyen. 26ocak 2013, İzmir

H6. Fahri Şahin. EHVEG- Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Toplantısı. Foça-İzmir, 23-24 Şubat 2013.

H7. Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu Eş Başkanı, Özdere-İzmir, 22-24 Mart 2013

H8. Fahri Şahin, Güray Saydam. Multipl Miyelom Farkındalık Toplantısı, Anemon-İzmir, 20 Nisan 2013.

H9. Fahri Şahin. Ege Hemofili Hasta Okulu. İzmir, 8 Haziran 2013.

H10. Fahri Şahin. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-2-. İzmir, 8 Haziran 2013.

H11. Fahri Şahin, Güray Saydam. Ege Bölgesi Transplantasyon Toplantıları-1-,İzmir, 21 Eylül 2013.

H12. Fahri Şahin. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-2-. İzmir, 23 Kasım 2013.

H13. Fahri Şahin. Ege Hemofili Hasta Okulu. İzmir, 4 Ocak 2014.

H14. Fahri Şahin. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-3-. İzmir, 11 Ocak 2014.

H15. Fahri Şahin. PESG (PNH Education and Study Group) Toplantısı düzenleme, İzmir 17 Ocak 2014.

H16. Fahri Şahin. III. EHVEG, Kuşadası, 22-23 Şubat 2014.

H17. Fahri Şahin, düzenleme kurulu. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, Kuşadası, 6-8 Mart 2014.

H18. Fahri Şahin, Güray Saydam. PESG & Gastroenteroloji. PESG (PNH Education and Study Group) Toplantısı düzenleme, İzmir 12 Mart 2014.

H19. Fahri Şahin, Güray Saydam. PESG (PNH Education and Study Group) Toplantısı düzenleme, İzmir 20 Mart 2014.

H20. Güray Saydam, Fahri Şahin, Bülent Karabulut, Canfeza Sezgin. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu, Çeşme-İzmir, 27-29 Mart 2014.

H21. Fahri Şahin, Güray Saydam. PESG & Kardiyoloji- Göğüs Hastalıkları. PESG (PNH Education and Study Group) Toplantısı düzenleme, İzmir 15 Nisan 2014.

H22. Güray Saydam, Fahri Şahin. Miyeloma Hasta Günleri, Ege Üniversitesi, Muhiddin Erel Amfisi, İzmir, 28 Haziran 2014.

H23. Güray Saydam, Fahri Şahin. Aegen Hematology Oncology Symposium(AHOS), Athens-Greece, 19-21 September 2014.

H24. Fahri Şahin, Güray Saydam. PESG & Nöroloji. PESG (PNH Education and Study Group) Toplantısı düzenleme, İzmir 30 Eylül 2014.

H25. Fahri Şahin, Güray Saydam. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-5-. İzmir, 11 Ekim 2014.

H26. Fahri Şahin, Güray Saydam. Hematolojide Nadir Hastalıklar Toplantısı: Gaucher Hastalığı: Ne kadar farkındayız? İzmir, 30 Ekim 2014.

H27. Yeşim Aydınok, Fahri Şahin. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu, Bilimsel sekreterliği, Özdere, İzmir, 7-9 Kasım 2014.

H28. Güray Saydam, Fahri Şahin. II.Ege Bölgesi Transplantasyon Toplantısı (II.EBTT): Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve Enfeksiyonlar. İzmir, 22 Kasım 2014.

H29. Güray Saydam, Fahri Şahin. Hematoloji İnteraktif Eğitim Toplantısı: MDS ve KML. İzmir, 27 Aralık 2014.

H30. Fahri Şahin. Ege Hemofili Hasta Okulu. İzmir, 17 Ocak 2015.

H31. Fahri Şahin, Can Balkan, Güray Saydam, Alphan Küpesiz, Bülent Antmen, Birol Güvenç. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES), Antalya, 6-8 Şubat 2015.

H32. Fahri Şahin, Güray Saydam. Türkiye PNH tanı ve tedavi kılavuzu çalıştayı: PESG (PNH Education and Study Group) Toplantısı düzenleme, İzmir 13 Mart 2015.

H33. Güray Saydam, Bülent Karabukut, Fahri Şahin, Canfeza Sezgin. I. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 13-15 Mart 2015.

H34. Fahri Şahin, Güray Saydam. Gaucher Hastalığı: Ne kadar farkındayız? İzmir, 4 Haziran 2015.

H35. Fahri Şahin. Ege Hemofili Hasta Okulu. İzmir, 06 Haziran 2015.

H36. Güray Saydam, Fahri Şahin. Miyeloma Hasta Günleri, Ege Üniversitesi, 20 Mayıs Amfisi, İzmir, 06 Haziran 2015.

H37. Güray Saydam, Fahri Şahin, Evangelos Terpos, Stathis Kastritis. II. Aegen Hematology Oncology Symposium(AHOS), Chios-Greece, 17-20 September 2015.

H38. Güray Saydam, Fahri Şahin. III.Ege Bölgesi Transplantasyon Toplantısı (III.EBTT): Hematopoietik Kök Hücre Nakli Komplikasyonları. İzmir, 21 Kasım 2015.

H39. Fahri Şahin, Bülent Antmen, Güray Saydam, Alphan Küpesiz. II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), Antalya, 12-14 Şubat 2016.

H40. Güray Saydam, Bülent Karabukut, Fahri Şahin, Canfeza Sezgin. II. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 18-20 Mart 2016.