Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Saydam, G., F. Sahin, M. Töbü, S. Yüksel, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “ATRA, vitamin D3 ve metilprednisolon lösemik diferansiasyon üzerine sinerjistik etki gösterirler”, XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, P217, İzmir, 2000.

E2. Saydam, G., S. Yüksel, M. Töbü, F. Sahin, S. B. Omay ve Büyükkeçeci F, “Refrakter-relapslı multipl kemoterapi almış olgularda ida-flag kemoterapi sonuçlarımız”, XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, P061, İzmir, 2000.

E3. Saydam, G., Y. Küçükzeybek, F. Sahin, M. Hekimgil, S. B. Omay ve F. Büyükkeçeci, “Sternumda soliter plazmasitomaya bağlı vana kava superior sendromu”, XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, P062, İzmir, 2000.

E4. Saydam, G., F. Sahin, D. Burhanoğlu, S. Hilmioğlu, Ş. Yüksel, S. B. Omay ve F. Büyükkeçeci, “Febril nötropenik olgularda ampirik antifungal tedavi sonuçlarının retrospektif irdelenmesi”, 2. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, S29 (sözlü bildiri), Ankara, 2001.

E5. Saydam, G., H. H. Aydın, F. Sahin, N. Selvi, G. Öktem, E. Terzioglu, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “Serin/Treonin protein fosfataz 2A K562 eritrolösemi hücrelerinin interferon alfa-2b ile indüklenen apoptozunda rol oynar”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi(sözlü bildiri), Turk J Haematol, 19(3), 50, Antalya, 2002.

E6. Selvi, N., G. Saydam, F. Sahin, D. Taskıran, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “Metilprednisolon ile indüklenen lösemik hücre diferansiyasyonu ve apoptozunda indüklenebilir nitrikoksit sentazın (INOS) rolü vardır”, XXIX.Ulusal Hematoloji Kongresi (sözlü bildiri), Turk J Haematol, 19(3),73, Antalya, 2002.

E7. Özen, P., S. Aydınlı, G. Saydam, F. Sahin, M. Tüzün ve F. Büyükkececi, “Tip 2 Diyabetes Mellitusta ortalama trombosit hacmi ve in-vitro trombosit fonksiyon testlerinin mikrovasküler komplikasyonlarla ilişkisi” XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol,19(3), 87, Antalya, 2002.

E8. Özen, K. P., F. S. Olut, F. Sahin, G. Saydam ve S. B. Omay, “Fludarabin infüzyonu esnasında gelişen hipotermi: Olgu sunumu”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol,19(3), 192, Antalya, 2002.

E9. Sahin, F., G. Saydam, K. P. Özen, S. Baydur, F. Bademkıran, E. Kumral ve F. Büyükkeçeci, “Cisplatine bağlı akut demiyelinizan ensefalomyelit: Olgu sunumu”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 19(3), 184, Antalya, 2002.

E10. Sahin, F., Y. Kücükzeybek, N. Kurtaran, G. Saydam ve F. Büyükkeçeci, “Trombotik trombositopenik purpura seyrinde akalkülöz kolesistit”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol 19(3),167, Antalya, 2002.

E11. Sahin, F., G. Saydam, D, Burhanoğlu, K. P. Özen, S. Hilmioğlu, S.B. Omay ve F. Büyükkeçeci, “Hematolojik malignite tanılı febril nötropenik hastalarımızda empirik amfoterisin B tedavi sonuçlarımızın retrospektif irdelenmesi”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 19(3),166, Antalya, 2002.

E12. Olut, F. S., F. Sahin, G. Saydam, S. Soydan, M. Hekimgil ve S. B. Omay, “Primer mediastinal büyük B hücreli lenfomanın lenfoblastik lenfomaya transformasyonu: Olgu sunumu”, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol,19(3),166, Antalya, 2002.

E13. Arıkan, F., E. B. Yeşilbek ve F. Şahin, “Farklı PRP yöntemlerinin karşılaştırılması”, Türk Periodontoloji Derneği 32.Bilimsel Kongresi, 31, Bodrum, 2002.

E14. Özen, K. P., F. Sahin, N. A. Soyer, Ö. Kitiş, G. Saydam ve S. B. Omay, “Kortikosteroid kullanımı esnasında gelişen multipl serebral abseler:Olgu Sunumu”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P149, Antalya, 2002.

E15. Talu, P., K. P. Özen, F. Sahin, R. Savaş, G. Saydam ve S. B. Omay, “Akut Lenfoblastik lösemi seyrinde sağ lakrimal gland infiltrasyonu: Olgu Sunumu”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P011, Antalya, 2002.

E16. Görümlü, G., F. Sahin, N. Kurtaran, G. Saydam ve F. Büyükkeçeci, “Down Sendromlu akut lenfoblastik lösemi olgusunda kemoterapi sonrası fungal enfeksiyona sekonder gelişen spontan pnömotoraks”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P013, Antalya, 2002.

E17. Olut, F. S., D. Bozkurt, F. Şahin, G. Saydam ve S. B. Omay, “Kemiğin Primer Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması: Olgu Sunumu”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, P118, Antalya, 2002.

E18. Gökengin, D., H. Pullukçu, T. Yamazhan, M. Erdogan, F. Sahin, F. Buyukkececi ve F. Kaptan, “HIV ile ilişkili Non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu”, 1.Ulusal AIDS ile savaşım sempozyumu, P009, Ankara, 2002.

E19. Ercan, E., İ. Tengiz, H. E. Ercan, F. Şahin ve F. Büyükkeçeci, “Mitral darlıklı hastaların plazmasında trombosit fonksiyonlarını aktive edici faktörlerin gösterilmesi”, XIX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (sözlü bildiri), SB81, Antalya, 2003.

E20. Olut, F. S., K. P. Özen, F. Şahin, M. Argın ve F. Büyükkeçeci, “Refrakter relapslı AML M2 olgusunda kas ve kemik tutulumu”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 20(3), 164, İstanbul, 2003.

E21. Şahin, F., S. Vatansever, K. P. Özen, F. Elmas, H. Alper ve F. Büyükkeçeci, “Akut Myeloblastik Lösemi Olgusunda Fungal Enfeksiyona Sekonder Gelişen Hidropnömotoraks”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 20(3), 165, İstanbul, 2003.

E22. Yüksel, E., M. A. Özcan, F. Büyükkeçeci, S. B. Omay, Ö. Pişkin, F. Şahin ve M. Sakızlı, “İmatinib Mesylate (Glivec) tedavisi sırasında gözlenen ek sitogenetik anomaly: Trizomi 8”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 20(3), 130, İstanbul, 2003.

E23. Biray, Ç., B. Kosova, B. Yılmaz, F. Şahin, S. B. Omay, C. Gündüz ve N. Topçuoğlu, ”Manisa yöresi propolisinin hTERT mRNA transkripsiyonuna etkisinin CEM-S lösemik hücre serisinde değerlendirilmesi”, Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi Moleküler Kanser Sempozyumu, İzmir, 2004.

E24. Eroğlu, Z., B. Kosova, N. Selvi, V. B. Çetintaş, F. Şahin, F. Büyükkeçeci ve N. Topçuoğlu “t(8;21) AML-MTG8 translokasyonunun ve inv(16) CBFB-MYH11 füzyonun real-time online RT-PCR ile RNA kantitasyonları”, VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, KSB04, Antalya, 2004.

E25. Şahin, F., F. Avcu, G. Saydam, M. İ. Yılmaz, M. Sarper, Y. Hışıl, A. U. Ural ve S. B. Omay, “Kırmızı üzüm çekirdeği ekstraktı ve ana bileşenlerinden resveratrol ve boraks malign hücre dizileri üzerinde sitotoksik etki göstermektedir”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, (Deneysel Hematoloji Dalında ödül aldı), Turk J Haematol, 21(3), 93, Antalya, 2004.

E26. Şahin, F., G. Saydam, C. Çallı, Y. Ertan ve M. Tombuloğlu, “Multipl myelomada manyetik rezonans bulguları ile menenjiomu taklit eden dural tutulum”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 146, Antalya, 2004.

E27. Şahin, F., F. Arıkan, B. Yeşilbek, G. Saydam ve F. Büyükkeçeci, “Periodontik kemik greftlerinin yapışmasında etkin olarak kullanılan trombositten zengin plazma eldesinde farklı metotların karşılaştırılması”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 108, Antalya, 2004.

E28. Şahin, F., U. Türk, F. Yargucu, O. Yavuzgil, A. Dönmez, F. Vural ve S. Çağırgan, “Kriyoprezerve otolog periferik kök hücre ürününün reinfüzyonu esnasında gelişen hipotermi ve EKG değişiklikleri: 2 olgu sunumu”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 151, Antalya, 2004.

E29. Özen, K. P., F. Şahin, G. Saydam, Ç. Biray, Y. Hışıl ve S. B. Omay, “Sarı kantaron otu ekstraktı ve hiperisin akut myeloblastik lösemi hücre dizisi (HL–60) üzerine sitotoksik etki göstermektedir”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 94, Antalya, 2004.

E30. Biray, Ç., F. Şahin, B. Yılmaz, G. Saydam, H. H. Aydın, G. Öktem, S. B. Omay ve N. Topçuoğlu, “Propolis, insan T hücreli akut lenfoblastik lösemi hücre dizisi (CEM-S)’ de serin/treonin protein fosfataz yolağı üzerinden sitotoksik ve apoptotik etkinlik göstermektedir”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 92, Antalya, 2004.

E31. Çağırgan, S., A. Dirican, F. Şahin, S. Soydan, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu, “Saf eritroid aplazili POEMS sendromu”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 144, Antalya, 2004.

E32. Şimşir, I. Y., F. Şahin, G. Saydam, C. Çallı, M. Töbü ve F. Büyükkeçeci, “Otolog kök hücre nakli eşliğinde yüksek doz kemoterapi ile klinik ve radyolojik remisyon elde edilen primer kemik lenfoması: olgu sunumu”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 21(3), 141, Antalya, 2004.

E33. Saydam, G., Y. Küçükzeybek, F. Şahin, N. Selvi, F. Büyükkeçeci ve S. B. Omay, “Akut myeloid lösemi blastlarında indüklenebilir nitrik oksit sentaz enzim ekspresyonu artmaktadır”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi.(sözlü bildiri), Turk J Haematol, 21(3), 65, Antalya, 2004.

E34. Özbaran, M., S. B. Omay, F. Şahin, S. Nalbantgil, H. Kültürsay, K. Kumanlıoğlu, F. Aşkar ve E. Pektok, “Otolog Periferik Kök Hücre Transplantasyonu: İskemik Kalp Hastalığına Bağlı Konjestif Kalp Yetmezliği Hastalarında İki Yıllık İzlem Sonuçları”, Transplantasyon 2004, Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi,(sözlü bildiri), Kapadokya, 2004.

E35. Sahin, F. ve S. B. Omay, “Stem Cell Applications in Turkey”, 1.Ulusal Moleküler Tıp Kongresi, Adv Mol Med 1(suppl), 291-293, İstanbul, 2005.

E36. Turan, İ., Ö. Özütemiz, S. Çağırgan, F. Şahin, M. Hekimgil ve Y. Batur, “Otoimmün hepatit seyrinde azatioprin kullanımına bağlı T-hücreli lösemi/lenfoma”, 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PB02/21, Malatya, 2005.

E37. Kamer, S., Y. Anacak, M. Esassolak, F. Şahin, Y. Bölükbaşı ve A. Haydaroğlu, “Parotis yerleşimli malt lenfomalarda radyoterapi”, XVI.Ulusal Kanser Kongresi, 279, Antalya, 2005.

E38. İfran, A., F. Şahin, C. Beyan, A. U. Ural, T. Çetin, K. Kaptan, F. Avcu ve O. Nevruz, “Relaps/Refrakter Akut Lösemi Olgularında Yoğun İndüksiyon Kemoterapilerinin Değerlendirilmesi”, 1.Uludağ Hematoloji Günleri, Hemtolojik Onkoloji Sempozyumu, P4, Uludağ-Bursa, 2006.

E39. Ifran, A., F. Şahin, A. U. Ural, C. Beyan, T. Çetin, K. Kaptan, F. Avcu ve O. Nevruz, “Relaps Progresif Multipl Myelomada Velcade (Bortezomib) Kullanımı”, 1.Uludağ Hematoloji Günleri, Hemtolojik Onkoloji Sempozyumu, P5, Uludağ-Bursa, 2006.

E40. Biray, Ç., F. Şahin, G. Saydam, A. U. Ural, F. Avcu, Z. Ö. Doğan, S. Yılmaz ve C. Gündüz, “Anti-aging etki gösteren resveratrolün telomeraz enzimine etkisi”, Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, P36, Uludağ-Bursa, 2006.

E41. Avcı, Ç. B., F. Şahin, G. Saydam, N. Selvi, C. Gündüz ve N. Topçuoğlu, “Kafeik asit fenetil esterin akut T-Lenfoblastik lösemi hücrelerindeki etkisinin mitokondri ve peroksizom ile değerlendirilmesi”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 23(3), 49, Antalya, 2006.

E42. Avcı, Ç. B., F. Şahin, G. Saydam, A. U. Ural, F. Avcu, Z. Ö. Doğan, S. Yılmaz ve C. Gündüz, “Anti-aging etki gösteren resveratrolün telomeraz enzimine etkisi”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 23(3), 55, Antalya, 2006.

E43. Ifran, A., F. Şahin, C. Beyan, A. U. Ural, T. Çetin, K. Kaptan, F. Avcu ve O. Nevruz, “Relaps refrakter akut lösemi hastalarında yoğun kemoterapi kullanımı”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 23(3), 94, Antalya, 2006.

E44. Gürbüz, Y., F. Şahin, G. Öktem, Ç. Biray, S. Özdedeli ve G. Saydam, “Tavşan modelinde kemik kırıklarının iyileşmesinde kemik iliği kök hücre ve elektrik uyarısının rolü”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 23(3), 126, Antalya, 2006.

E45. Özen, K. P., Ç. B. Avcı, F. Şahin, C. Gündüz ve G. Saydam, “Hiperisin HL-60 Akut miyeloblastik hücre dizisinde h-tert üzerinden apoptotik etki göstermektedir”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi,(Deneysel Hematoloji Dalında Ödül almıştır) Turk J Haematol, 23(3), 132, Antalya, 2006.

E46. Ifran, A., F. Şahin, C. Beyan, A. U. Ural, T. Çetin, K. Kaptan, F. Avcu ve O. Nevruz, “Relaps refrakter multipl myeloma hastalarında bortezomib kullanımı”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 23(3), 177, Antalya, 2006.

E47. Avcı, Ç. B., F. Şahin, S. Numanoğlu, S. Yılmaz, Z. Ö. Doğan, A. U. Ural, F. Avcu, G. Saydam ve C. Gündüz, “Lösemi hücre hatlarında resveratrol ile indüklenmiş p53 aracılı apoptozda RUNX3, PIK3CA ve p53 gen ekspresyonlarının önemi”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi(sözlü bildiri) (Genç Katılımcı Ödülü ve Deneysel Hematoloji Ödülü almıştır), Turk J Haematol, 24(4), 49, Ankara, 2007.

E48. Çağırgan, S., A. Dönmez, F. Vural, N. A. Soyer, S. Ocakçı, F. Şahin, G. Saydam ve M. Tombuloğlu, “Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomada non-myeloablatif allojeneik hematopoetik kök hücre nakli: 6 olgunun sonuçları”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi(sözlü bildiri), Turk J Haematol, 24(4), 56-57, Ankara, 2007.

E49. Tezcanlı, B., F. Şahin, N. Selvi, G. Saydam ve B. Kosova, “Metilprednizolon Jak-STAT sinyal yolağı üzerinde etkilidir”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi (sözlü bildiri) (Genç Katılımcı Ödülü almıştır),Turk J Haematol, 24(4), 73, Ankara, 2007.

E50. Çağırgan, S., F. Vural, A. Dönmez, N. A. Soyer, S. Ocakçı, F. Şahin ve M. Tombuloğlu, “Metastatik renal hücreli karsinomda non-myeloablatif allojeneik hematopoetik kök hücre nakli: 3 olgu”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 24(4), 96, Ankara, 2007.

E51. Şahin, F., S. Gümüş, N. Zafer, Ç. Biray ve G. Saydam, “Gossypol ve metilprednizolon HL-60 lösemik hücre dizisi üzerine antagonistik etki göstermektedir”, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turk J Haematol, 24(4), 111, Ankara, 2007.

E52. Ocakçı, S., G. Görümlü, F. Şahin, N. Özsan, O. Zekioğlu, R. Uslu ve G. Saydam, “Meme kanseri ile kronik myeloid lösemi birlikteliği: İki olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2008.

E53. Tezcanlı, B., N. Selvi, G. Saydam, F. Şahin, Ç. Aktan, C. Gündüz, N. Topçuoğlu ve B. Kosova, “K-562 hücre dizisinde STAT3, STAT5A, ve STAT5B ekspresyonlarının SİRNA ve Antisense oligonükleotidler aracılığı ile baskılanması ve apoptozun indüklenmesi”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi (Deneysel Hematoloji alanında bildiri ödülü almıştır), 79, İzmir, 2008.

E54. Şahin, F., Ç. B. Avcı, B. Tezcanlı, N. Selvi, C. Gündüz, B. Kosova, M. Korkmaz ve G. Saydam, “Akut Lenfoblastik Lösemi model hücre dizisi olan CCRF-CEM de sitozin arabinozid ve L-asparajinazın ardışık kullanımının, birbirlerinin sitotoksik özelliklerine etkilerinin araştırılması”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 74, İzmir, 2008.

E55. Şimşir, I. Y., F. Şahin, Ç. B. Avcı, C. Gündüz, Ş. Çetinkalp ve G. Saydam, “Oral antidyabetik PPAR-Gama agonisti Roziglatazon maleat HL-60 lösemik hücre dizisinde hTERT üzerinden apoptotik etki göstermektedir”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 72, 2008.

E56. Şahin, F., Ç. B. Avcı, C. Gündüz, I. Y. Şimşir ve G. Saydam, “Gossipol HL-60 lösemik hücre dizisi üzerinde, protein fosfataz PP2A aktivitesini baskılayarak hTERT gen ekspresyonunu azaltmakta ve sitotoksik etki göstermektedir”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi,(sözlü bildiri) 6, İzmir, 2008.

E57. Düşünür, F., F. Şahin, B. Ertekin, S. Ocakçı, M. Hekimgil ve G. Saydam, “Refrakter lenfoblastik lenfoma seyrinde nodüler cilt tutulumu: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 385, İzmir, 2008.

E58. Zengin, M., F. Şahin, N. Özsan, S. Şen, M. Hekimgil, Ç. Çal ve G. Saydam, “Non-Hodgkin Lenfoma ile eş zamanlı böbrek adenokarsinomu: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 386, İzmir, 2008.

E59. İlhan, M., F. Şahin, I. K. Karaarslan, İ. Ertam, N. Özsan ve G. Saydam, “Kutanöz T hücreli lenfoma tanılı hastada diffüz büyük B hücreli Non-Hodgkin lenfoma gelişimi: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 387, İzmir, 2008.

E60. Patır, P., İ. Ertam, I. K. Karaarslan, F. Şahin ve G. Saydam, “Polistemia vera tedavisinde İnterferon kullanımına bağlı psöriazis alevlenmesi: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 402, İzmir, 2008.

E61. Karaköse, S., Ç. Engin, F. Şahin, T. Yağdı, I. Y. Şimşir ve G. Saydam, “Hemofili A tanılı hastada koroner arter By-pass operasyonunda aralıklı Faktör VIII uygulanması ile başarılı kanama kontrolü: Olgu sunumu”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 360, İzmir, 2008.

E62. Saydam, G., F. Şahin, İ. Ertam, I. K. Karaarslan, H. H. Aydın, A. Berdelli, H. A. Çelik ve G. Öztürk, “Erken evre mikozis fungoides olgularında periferik kan mononükleer hücrelerinde sitokin gen polimorfizminin araştırılması”, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi (Lenfoproliferatif Hastalıklar dalında, Bayer Endüstri Ödülü almıştır),115, İzmir, 2008.

E63. Türk, U., G. Başol, B. Barutçuoğlu, F. Şahin, A.E. Bozdemir, S. Habif, P. Tarugi ve O. Bayındır. Önemi bilinmeyen monoklonal gammopatinin eşlik ettiği bir ailesel hipobetalipoproteinemi, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya, 23-26 Nisan 2009. (En iyi sözlü bildiri sunum ödülü almıştır)

E64. Çağırgan, S., N.A. Soyer, B. Arık, A. Mesut, F. Vural, G. Saydam, F. Şahin, S. Ocakçı, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Terapötik Aferez Ünitesi 6 yıllık çalışma sonuçları, 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Eylül 2009.

E65. Vural, F., N.A. Soyer, S. Çağırgan, B. Arık, A. Mesut, F. Şahin, G. Saydam, S. Ocakçı, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu. Trombotik Trombositopenik Purpura;Tek merkez deneyimi, 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Eylül 2009.

E66. Soyer, N.A., B. Arık, A. Mesut, S. Çağırgan, F. Vural, F. Şahin, S. Ocakçı, G. Saydam, A. Dönmez ve M. Tombuloğlu. 6 yıllık terapötik plazma değişimi sonuçları: tek merkez deneyimi, 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Eylül 2009. (Hemaferez Derneği bilim teşvik ödülü almıştır)

E67. Şahin, F., Ç.B. Avcı, C. Gündüz, S. Yılmaz, Y. Dodurga, Z.Ö. Doğan, M. Yücebaş ve G. Saydam. Rapamisin myeloid lösemi hücre hatlarında mTOR üzerinden metotreksat duyarlılığına etkilidir, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.

E68. Çakır, Z., G. Saydam, F. Şahin ve Y. Baran. Resveratrolün HL-60 akut promyelositik lösemi hücrelerinde tetiklediği apoptozda yeni bir mekanizma; sfingolipidler, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.

E69. Kartal, M., G. Saydam, F. Şahin ve Y. Baran. Hücre içi seramid birikiminin biyokimyasal yöntemlerle sağlanması ile resvertarolün apoptotik etkilerinin K562 kronik myeloid lösemi hücrelerinde arttırılması, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.

E70. Soyer, N.A., A.Ş. Küçükaslan, F. Şahin, D. Çekdemir, B. Kosova, Z. Eroğlu, M. Töbü, M. Tombuloğlu, S. Çağırgan, A. Dönmez, F. Vural ve G. Saydam. Kronik myeloproliferatif hastalık tanılı hastalarda Faktör V Leiden ve Protrombin gen mutasyonu durumunun saptanması ve trombozla ilişkisi: Ön sonuçlar, 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 7-10 Ekim 2009.

E71. Kaymaz, B.T., N. Selvi, C. Gündüz, Ç. Aktan, A. Dalmızrak, E. İnalpolat, F. Şahin, G. Saydam, B. Kosova. STAT3, STAT5A ve STAT5B ekspresyonlarının K-562 lösemi hücre dizisinde modifiye siRNA’ larla baskılanması ve apoptozun indüklenmesi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

E72. Türk, UÜ, F. Şahin, G. Saydam, E. Alioğlu, B. Kırılmaz, İ. Tengiz, N. Tüzün, G.S. Tamer, S. Saygı, E. Ercan. Antrasiklin kemoterapisi almakta olan olgularda kardiyoroksisitenin öngörülmesinde, tanısında, takibinde ekokardiyografik inceleme yöntemleri ve serum NT-BNP, Troponin-I, TNF-alfa ve adiponektin düzeylerinin değeri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

E73. Özdemirkıran, F., Z. Gökgöz, N.A. Soyer, F. Vural, F. Şahin, G. Saydam. Dirençli kronik immün trombositopenik purpura nedeni ile rituximab uygulanan olgularımız. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

E74. Bozgül, Ş.M.K., F. Şahin, G. Saydam, M. Argın, B. Arda, F. Büyükkeçeci. Otolog periferik kök hücre nakli sonrasında nadir görülen bir komplikasyon: polimyozit. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

E75. Çakır, Z., G. Can, G. Saydam, F. Şahin, Y. Baran. Resveratrol uygulanan HL-60 akut miyeloid lösemi hücrelerinde kanser yolağı genlerinin ekspresyon profilleri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

E76. Kartal, M., G. Can, G. Saydam, F. Şahin, Y. Baran. Resveratrolün kronik miyeloid lösemi hücrelerinde kanser sinyal yolağı genleri üzerine etkileri. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 3-6 Kasım 2010.

E77. Purçlutepe, Ö., B. Tezcanlı Kaymaz, N. Selvi, H.D. Kiper, F. Şahin, A. Dalmızrak, B. Kosova, G. Saydam. Enalapril maleat, HL-60 akut miyeloid lösemi hücre dizisinde STAT sinyal yolağı üzerinden sitotoksik etki göstermektedir. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011.

E78. Kiper, H.D., F. Şahin, N. Özsan, G. Saydam. İleri yaş hastada düşük doz kemoterapiye iyi yanıt veren blastik plazmasitoid dendritik hücreli sarkom. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011.

E79. Kiper, H.D., B. Tezcanlı Kaymaz, N. Selvi, F. Şahin, A. Dalmızrak, B. Kosova, G. Saydam. Zoledronat, imatinibe duyarlı kronik miyelositer lösemi hattı olan K-562’ de STAT yolağı üzerinden apoptozisi indüklemektedir. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011.( Sözel bildiri)

E80. F. Şahin, G Saydam, B Uz, A. S. Yavuz, E. Turan, İ.Yönal, H.Atay, E.Keltikli, M.Turgut, M. Pehlivan, M.O. Akay, E. Gürkan, O. Kırkızlar, G.E. Pamuk, M. Demir, S.Kahraman, F.Demirkan, T. Elverdi, E. Gültürk, A.Salihoğlu, E.Eşkazan, C. Ar, Ş. Öngören, N. Tüzüner, Z. Başlar, B. Ferhanoğlu, Y. Aydın, İ. C. Haznedaroğlu, T.Soysal. Çok Merkezli Kesitsel Kronik Miyeloid Lösemi Kayıt Çalışması: Türkiye Verileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri)

E81. A.F.Yılmaz, E.D. Köse, M. Cömert, A. E. Güneş, Z. Gökgöz, M. Argın, Y. Anacak, S.A. Kamer, F. Şahin, G.Saydam. Erişkin başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositozlar: Tek Merkez Deneyimi. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

E82. Ü.Çavdar, G.Saydam, F.Büyükkeçeci, F. Şahin. 2003-2011 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniğinde tanı alan ve TKI uygulanan KML hastalarının klinik, demografik ve yanıt özelliklerinin geriye dönük olarak değerlendirilmesi. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

E83. A. F. Yılmaz, M. Cömert, N. Özsan. M.Hekimgil, A.E.Güneş, S.A.Kamer, F. Şahin, F.Vural, M.Tombuloğlu, G.Saydam. Primer Granülositik Sarkom olgularımız: Tek Merkez Sonuçları. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

E84. F. Şahin, A.Hasalıgil, N.M. Gökmen, G.Saydam. Ekulizumab tedavisi sırasında Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri’nin spontan remisyonu. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

E85. A.F. Yılmaz, M. Cömert, A.E.Güneş, N.Özsan, S.Çağırgan, F.Vural, F. Şahin, G.Saydam. Kronik Myeloid Lösemi hastasında allojenik kök hücre nakli sonrası granülositik sarkom gelişimi. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

E86. M. Cömert, A.E.Güneş, A.F. Yılmaz, A.Dönmez, F. Şahin, G.Saydam, M.Tombuloğlu. Talidomid kullanan multipl myelom hastalarında hemogram değerleri erken prediktif gösterge olabilir mi? 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

E87. M. Cömert, A.E.Güneş, A.F.Yılmaz, G.Saydam, F. Şahin. Aynı tanı, farklı sorunlar, değişken klinik seyir: 4 olgu ile Eltrombopag kullanımına ait izlenimler. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.

E88. M.K. Yandım, Ö. Pişkin, M.A. Özcan, G. Saydam, F. Şahin, İ.Kozanoğlu, H.Özdoğu, F.Avcu, A.U.Ural, Y.Baran. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemihastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi ve hastalığın seyrine etkileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri)

E89. Asu Fergün Yılmaz, Nur Soyer, Bahar Arık, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Ayhan Dönmez, Seçkin Çağırgan, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Filiz Vural. Ege Üniversitesi Terapötik Aferez Merkezi 10 yıllık Deneyimi. 8. Ulusal Aferez Kongresi, Bafra Bölgesi, KKTC, 5-8 Eylül 2013.

E90. Füsun Özdemirkıran, Bahriye Payzın, M.Ali Özcan, Ömür G Sevindik, H Demet Kiper, Güray Saydam, Fahri Şahin, Sibel Kabukçu, Ali Keskin, Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü, Ali İhsan Gemici, Mine Miskioğlu, Selda Kahraman, Öykü Arslan, Oktay Bilgir. Dirençli Kronik immun trombositopenik purpura tedavisinde rituksimab kullanımı: Ege Bölgesi Deneyimi. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi&VIIIth Balkan Day of Hematology, Antalya-İzmir, 23-26 Ekim 2013. (Sözel bildiri)

E91. Füsun Özdemirkıran, Bahriye Payzın, Demet Kiper, Fahri Şahin, Filiz Büyükkeçeci, Güray Saydam, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Sibel Kabukçu, Ali Keskin, Oktay Bilgir, Öykü Arslan, Selda Kahraman, Ömür G Sevindik, M. Ali Özcan, İnci Alacacıoğlu, Fatih Demirkan, Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü. Dirençli immün trombositopenik purpura olgularının tedavisinde eltrombopag. Ege Bölgesi deneyimi. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi&VIIIth Balkan Day of Hematology, Antalya-İzmir, 23-26 Ekim 2013. (Sözel bildiri)

E92. Melis Kartal Yıldırım, İlknur Kozanoğlu, Hakan Özdoğu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Güray Saydam, Fahri Şahin, Ferit Avcu, Ali Uğur Ural, Yusuf Baran. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında biyoaktif sifingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi ve hastalığın seyrine etkileri. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi&VIIIth Balkan Day of Hematology, Antalya-İzmir, 23-26 Ekim 2013.

E93. Melda Cömert, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Hemofili Hasta Okulu: Türkiyedeki erişkin hemofili hastaları için önemli bir organizasyon. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.

E94. Melda Cömert, Ajda Ersoy Güneş, Güray Saydam, Fahri Şahin. Ege Üniversitesi Erişkin Hemofili Merkezi Hastalarının Demografik Verileri. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.

E95. Metin Ergün, Melda Cömert, Fatma Ebru Koku, Fahri Şahin. Hemofili ve Egzersiz: Erişkin Hemofili Hastaları için önemli bir proje. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.

E96. Burak Durmaz, Aslı Ece Solmaz, Fahri Şahin, Haluk Akın. Homozigot 13Q14 delesyonu saptanan kronik mlenfositer lösemi tanılı olgu. I. Hematolojik Genetik Sempozyumu, İzmir, 2-4 Aralık 2013.

E97. Comert M, Ersoy AG, Kaymaz BT, Hekimgil M, Sahin F, Saydam G. Kronik Lenfositik Lösemi tanısı ile takip edilen hastada gelişen JAK2V617F pozitif esansiyel trombositemi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E98. Doğan EE, Yılmaz AF, Şahin F, Saydam G, Vural F. Esansiyel trombositemi seyrinde gelişen MGUS olgusu. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E99. Keklik F, Comert M, Yilmaz AF, Yenipazar GK, Yaman B, Sahin F, Saydam G. Non Hodgkin Lenfoma tanılı hastada radyoterapi ve fenitoin tedavisi altında toksik epidermal nekroliziz gelişimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E100. Soyer N, Vural F, Sahin F, Töbü M, Dönmez A, Tombuloglu M, Arda B, Saydam G. Hematolojik maligniteli hastalarda fungal enfeksiyonlar ve antifungal kullanimi: Tek merkez ön sonuçlar. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E101. Soyer N, Yilmaz AF, Özsan N, Comert M, Hekimgil M, Tombuloğlu M, Sahin F, Saydam G, Vural F. Primer Gastrik Diffüz Büyük B Hücreli Non Hodgkin Lenfoma: Tek Merkez Deneyimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E102. Jafarov N, Comert M, Hekimgil M, Ersoy AG, Şahin F, Saydam G. Splenik Marjinal zon lenfoma seyrinde Malign Melanom gelişimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E103. Yetiz DD, Yılmaz AF, Köse ED, Comert M, Sahin F, Saydam G. Erişkin başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositozlar: Tek merkez deneyimi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E104. Pehlivan E, Yılmaz AF, Ersoy AG, Comert M, Hekimgil M, Saydam G, Sahin F. Immün trombositopeni seyrinde tromboz. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E105. Arslan A, Comert M, Ersoy AG, Hekimgil M, Saydam G, Sahin F. Hodgkin Lenfomayı taklit eden ALK negatif Anaplastik Büyük hücreli lenfoma. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E106. Yandım MK, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Baran Y. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesl ve hastalığın seyrine etkileri. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E107. Yavuz TG, Comert M, Sahin F, Saydam G. Primer Kemik lenfomasının seyrinde patolojik kırık. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E108. Uysal A, Patır P, Ersoy AG, Duran M, Ünal HDK, Sahin F, Saydam G. Sisplatin ilişkili Bartter Senfromu benzeri hipokalemi. II. Ege Hematoloji Onkoloji Sempozyumu (EHOS) Çeşme, Izmir, 27-29 Mart 2014.

E109. Yandım MK, Kozanoğlu I, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Sahin F, Avcu F, Ural AU, Ünal A, Baran Y. Yeni tanılı ve dirençli Kronik Mıyeloid Lösemi (KML) hastalarında seramid metabolize eden genlerin ekspresyon düzeyleri: KML de yeni hedef bulma girişimleri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014.

E110. Baran Y, Fıratlıgil B, Yandım MK, Kiraz Y, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Sahin F, Avcu F, Ural AU, Ünal A. Kronik Myeloid Lösemide ilaç direçliliği ve duyarlılığında yeni bir belirteç: MikroRNA-17. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014.

E111. Tombak A, Uçar MA, Akdeniz A, Tiftik AN, Şahin D, Akay OM, Yıldırım M, Nevruz O, Kis C, Gürkan E, Solmaz ޵, Özcan MA, Yıldırım R, Berber İ, Erkurt MA, Tuğlular TF, Tarkun P, Yavaşoğlu İ, Doğu MH, Sarı I, Merter M, Yıldızhan E, Kaynar L, Özgür M, Uysal A, Şahin F, Salim O, Sungur MA. Yaşlı Akut Myelood Lösemili hastaların tedavisinde 5-Azasitidin tedavisinin etkinliği. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014. (Sözlü sunu)

E112. Kiraz Y, Yandım MK, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Pişkin Ö, Özcan MA, Saydam G, Şahin F, Avcu F, Ural AU, Ünal A, Baran Y. Kronik Miyeloid Lösemi hastalarında JAK STAT sinyal ileti yolağı genlerinin ekspresyon düzeyleri ve klinik seyire etkileri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 22-25 Ekim 2014.

E113. P Patır, M Cömert, N Soyer, A Ersoy, M Duran, HD Kiper, AF Yılmaz, G saydam, F Şahin. Nadir Faktör eksiklikleri: Ege Erişkin Hemofili Merkezi Deneyimi. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES), Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.

E114. HD Kiper, P Patır, F Şahin, G Saydam. Faktör VII eksikliği tanılı olguda kot fraktürü. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES), Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.

E115. A Uysal, NA Soyer, MC Özkan, R Uslu, G Saydam, F Şahin. Hemofili’ de yeni sorunlar:2 Olgu ile hemofili ve kanser. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES), Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.

E116. M Duran, P Patır, D Kiper, NA Soyer, M Cömert, F Şahin. Hemofilik dev abdominopelvik psödotümörde replasman tedavisi. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES), Lara-Antalya, 6-8 Şubat 2015.

E117. A G Ersoy, BT Kaymaz, M Cömert, B Kosova Can, F Şahin, G Saydam. Determining cytotoxic and apoptotic effects of pazopanib upon chronic myelogenous leukemia cell model K562 thus analysing gene expression profiles of leukomogenesis related genes. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

E118. E Almuradova, M Cömert, F Şahin, G Saydam. AML’ de allojeneik kök hücre nakli sonrası vitiligoda gerileme. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

E119. O Kır, P Patır, N Soyer, M Cömert, G Saydam, F Şahin. Ege Erişkin Hemofili Merkezinin Radyoizotop sinovbektomi sonuçları: 11 yıllık deneyim. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

E120. F keklik, M Cömert, F Şahin, G Saydam. Monozomi 16 saptanan kronik lenfosittik lösemili olgu sunumu. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

E121. H H Dalkıran, MC Özkan, N Özsan, F Şahin. Nadir bir antite: Baltoma. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

E122. E Odabaş, MC Özkan, AD Gökengin, N Özsan, M Hekimgil, F Şahin. HIV+HCV birlikteliğine sekonder diffüz büyük B hücreli lenfoma. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

E123. D Günenç, MC Özkan, E Otman, N Özsan, M Hekimgil, F Şahin, G Saydam. Atipik seyirli akut myeloid lösemi. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

E124. OF Sarıkaya, MC Özkan, D Günenç, N Özsan, M Hekimgil, F Şahin, G Saydam. Akut myeloid löseminin yarık damak dudakla ilişkisi. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

E125. E Özsoy, MC Özkan, E Otman, D Günenç, F Şahin, G Saydam. Agranülositoz nedeniyle tetkik edilirken saptanan rastlantısal hipofiz makroadenomu ve timoma. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme İzmir, 13-15 Mart 2015.

E126. ÇB Avcı, Z Mutlu, C Çalışkan, B Göker, SY Süslüer, F Şahin, G Saydam, C Gündüz. Tümör süpresör miR-31 ifadesi resveratrol uygulanmış kronik myeloid lösemi hücrelerinde histon deasetilaz 1 gen ifadesinin inhibisyonuyla artar. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

E127. Y Kiraz, G Saydam, F Şahin, İ Kozanoğlu, F Avcu, Ö Pişkin, MA Özcan, AU Ural, A Ünal, Y Baran. TKI direncine moleküler bir bakış: JAK/STAT sinyal ileti yolağı genlerinin yeni tanı, duyarlı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

E128. HD Kiper, A Berdelli, F Şahin, G Saydam. Tekrarlayan gebelik kayıpları ile prezente olan konjenital trombotik trombositopenik purpura olgusunda faktör H mutasyonu varlığı. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

E129. Ç Kayabaşı, SY Süslüer, T Balcı, BÖ Yelken, ÇB Avcı, F Şahin, G Saydam, C Gündüz. Dasatinib kronik miyeloid lösemide LNCRNA ekspresonunu düzenler. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

E130. E Pehlivan, B Aydoğan, M Duran, D Kiper, F Şahin, G Saydam. Parietal kitle lezyonu ile mantle cell lenfoma tanısı almış bir olgu sunumu. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

E131. S Kıpçak, BT Kaymaz, B Özel, Ç Aktan, F Şahin, BK Can, G Saydam, NS Günel. Bortezomib ile muamele edilen K562 hücrelerinde STAT5A ve STAT5B’ yi hedefleyen MİRNA ekspresyon profillerinin değerlendirilmesi. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

E132. Ö Özalp, Z Mutlu, B Göker, C Çalışkan, NS Günel, F Şahin, G Saydam, C Gündüz, ÇB Avcı. Kronik miyeloid Lösemide kromatin yeniden-düzenleme genleri bortezomib ile indüklenmiş büyüme baskılanmasında önemli rol oynar. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

E133. A Arslan, M Cömert, AE Güneş, M Hekimgil, G Saydam, F Şahin. Hodgkin Lenfomayı taklit eden ALK negatif Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma. 2. Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, 17-19 Nisan 2015.

E134. Melda Cömert Özkan, Cansu Atmaca Mutlu, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. NHL Hastalarında Yaş Gruplarına Göre Otolog Kök Hücre Mobilizasyonu ve Toplanması, 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.

E135. Cansu Atmaca Mutlu, Melda Cömert Özkan, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi, 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.

E136. Melda Cömert Özkan, Cansu Atmaca Mutlu, Fahri Şahin, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam. Hodgkin Lenfomada Otolog Hematopoetik Kök Hücre Mobilizasyonu ve Toplanması: Tek Merkez Deneyimi, 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.

E137. Fatoş Dilan Köseoğlu, Mustafa Duran, Fahri Şahin, Güray Saydam. Son Derece Nadir Birliktelik: Edinilmiş Faktör 2,7,9,10 Eksikliği. 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.

E138. Püsem Patır, Melda Cömert Özkan, Damla Günenç, Ayşe Uysal Oruç, Mustafa Duran, Elvina Almuradova, Fahri Şahin, Güray Saydam. Non-Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastalarda Otolog Kök Hücre Nakli İçin Hazırlama Rejimi Olarak Tecam (Thıotepa, Etoposıde, Ara-C, Cyclophosphamıde, Melphalan): Retrospektif Tek Merkez Deneyimi. 41.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 21-24 Ekim 2015.