Dalak anne karnındaki fetal hayatta asıl olarak kan yapımı görevini üstlenmişken doğumdan sonra bağışıklık sisteminin önemli organlarından biri halini alır. Karın sol üst bölümünde ve 9.ile 12. Kaburgalar arasında yer alır. Dalağın komşuluğunda mide, sol böbrek, pankreas organının kuyruk kısmı ve kalın bağırsağın dalak köşesi (splenik fleksura) yer alır. Sağlıklı bir kişide dalağın ortalama ağırlığı 150 gr. ve yukarından aşağıya doğrultudaki uzunluğu 11-12 cm’dir. Normal durumda dalak kaburgalar tarafından örtüldüğü için muayenede elle hissedilemez, ancak büyürse kaburga kavsini aşar ve elle hissedilebilir.

 

Dalağın büyümesine (splenomegali) neden olan durumlar çok çeşitlidir:

Bunların dışında yaralanmalar (travma), kistler, hemanjiomlar, metastaz, dev abseler ve bazı ilaçlar (örn. RhoGAM), bağ dokusu hastalıkları(örneğin SLE), tüberküloz gibi bir çok durum dalak büyümesine (splenomegali) neden olabilir.

Dalağın büyümesi (splenomegali) durumunda kan tetkiklerinde kansızlık (anemi), akyuvar düşüklüğü (lökopeni) ve trombosit düşüklüğü (trombositopeni) görülebilir. Dalağın büyümesi (splenomegali) için kullanılan görüntüleme yöntemleri: ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR), anjiografi ve sintigrafidir. Çoğu hastada ultrasonografi tek başına yeterlidir.

 

Splenomegali nedenleri