1. Omay, S. B., ve F. Şahin, “Klinik pratikte yetişkin kök hücre tedavisi”, I.Ulusal klinikte kök hücre ve gen tedavisi kongresi, (Davetli konuşma), İstanbul (2004).
 2. Omay, S. B. ve F. Şahin, “Kanserde fosforilasyon dengesi” (davetli konuşma), Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi Moleküler Kanser Sempozyumu, İzmir, 2004.
 3. Şahin, F., “Mezenkimal Kök Hücre Üretiminde Sorunlar ve Çözümleri”, II. Ulusal Kök Hücre Kongresi,  (Davetli konuşma), S55-59, Trabzon (2006).
 4. Şahin, F., “Lösemiler”, XII. Ege Onkoloji Günleri, Hematolojik Onkolojide Yenilikler Sempozyumu ve Hematolojik Onkoloji Hemşireliği Kursu, (davetli konuşma), İzmir (2007).
 5. Şahin, F., ve R. Çetingöz, “Primer Santral sinir sistemi lenfomaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları III, Hematolojide Radyoterapi Uygulamaları, İzmir (2008).
 6. Şahin, F., “Kök hücrelerin tarihsel gelişimi, bugünü, geleceği”, Kök Hücre Sempozyumu, Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi, İzmir (2009).
 7. Şahin F., Kronik Myelositer Lösemi ve Philadelphia Pozitif Lösemiler, Vaka sunumu, 26 Aralık 2009, Ege Sağlık Anemon Otel-İzmir (2009).
 8. Şahin, F., İmmün trombositopeni ve otoimmün hastalıklar. Hematolojide Monoklonal Antikorlar ve Tedavide Kullanımı Sempozyumu, 17 Nisan 2010, Ege Sağlık Anemon Otel-İzmir (2010)
 9. Şahin, F., “Azasitidin”. 5. Aydın Onkoloji Günleri - Onko-Farmakoloji Sempozyumu, Aydın (2010).
 10. Şahin F., Yeni tanı KML’ de ikinci kuşak TKI kullanımı. Vakalarla KML ve PH(+) Lösemiler: Ege Bölgesi Tartışması. 02 Ekim 2010, Swiss Hotel-İzmir (2010).
 11. Şahin F, KML’ de monitörizasyon önerileri. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Toplantısı, 07 Mayıs 2010, Bodrum, (2010).
 12. Şahin F., “Hematolojik malinitelerde sinyal sisteminden tedaviye” Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komite Toplantısı, Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010 Antalya,(2010).
 13. Şahin F., “Lösemi gelişimi ve tedavisi açısından sinyal ileti sistemlerine baış” Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, 17-18 Aralık 2010, İstanbul, (2010).
 14. Şahin F., Olgu Sunumu, Hemofili Dernekleri Federasyonu, Olgularla Hemofili Çalıştayı 25-27 Şubat 2011, Bodrum, (2011)
 15. Şahin F., Profilaksiden sonra gelişen enfeksiyonda ne yapmalı?. DEÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Mezuniyet sonrası Eğitim Toplantıları, Hematolojide Mantar İnfeksiyonları-4, 18-20 Mart 2011
 16. Şahin F., Erişkinlerde profilaksi. Profilaksiden cerrahiye hemofili programı, 21 Nisan 2011, Ege Sağlık Anemon Otel-İzmir, (2011)
 17. Şahin F, Kök Hücrelerin tarihsel gelişimi, bugünü, geleceği. 3. Geleneksel Ebiltet Kök hücre sempozyumu, 30 Nisan 2011, İzmir, (2011).
 18. Şahin F. Kanama eğilimi olan kadına yaklaşım. 8.Ulusal Hemofili Kongresi 05-08 Mayıs 2011, Antalya, (2011).
 19. Şahin F, Philadelphia pozitif akut lenfoblastik lösemi tedavisinde tirozin kinazların yeri. 6.Ulusal Aferez Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2011, Kıbrıs, (2011).
 20. Şahin F, Sayitoğlu M, Aras BD, “Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik BAK 2010-2014 vizyon, misyon ve planları” Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komite Toplantısı, Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 19-22 Ekim 2011.
 21. Şahin F. “KML’de Kantitatif BCR/ABL Tayini oturumu: Klinisyen Gözü ile Laboratuar Uygulamalarının Önemi” İstanbul, 23 Aralık 2011.
 22. Şahin F. “Erişkin hemofili ve profilaksi kavramı”. Olgularla Erişkin Hemofiliye Yaklaşım, 28 Ocak 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).
 23. Şahin F. “Olgu 2:Hedef Eklem tedavisi, profilaksi” Olgularla Erişkin Hemofiliye Yaklaşım, 28 Ocak 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).
 24. Şahin F. “Olgu 4:Rekombinant faktör ile tedavi ve profilaksi”. Olgularla Erişkin Hemofiliye Yaklaşım, 28 Ocak 2012, Ege Anemon Otel-İzmir (2012).
 25. Şahin F. “Kalp Damar Cerrahisinde Kök Hücre Uygulamaları” Perfüzyonist Kursu. 6-11 Şubat 2012, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir (2012).
 26. Şahin F. “Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri: Olgu sunumu-1”. Ege Hematoloji Grubu Toplantısı, 11 Şubat 2012 Alaçatı-İzmir (2012).
 27. Şahin F. “Genç Erişkinde Hemofili: Olgu sunumu ve bilgilerin gözden geçirilmesi” Türk Hematoloji Derneği Hemofili Bilimsel Alt Komitesi Eğitim Çalışması, Erişkin Profilaksi Çalıştayı, 25 Şubat 2012, İstanbul (2012).
 28. F. Şahin. MDS’ de yüksek riskli hasta takibi ve tedavisi. MM-MDS Akademi, 26 Şubat 2012, İzmir (2012).
 29. Şahin F. “Adölesan ve Erişkin Hemofili Hastalarının Takip ve Tedavilerinde yaşanan sorunlar” Ege Bölgesi Hemo-Fellowiac Eğitim Çalıştayı, 8-9 Mart 2012 Ege Anemon Otel-İzmir (2012).
 30. Aydogdu S, Kavaklı S, Şahin F. “Hemofili konseyi yaklaşımı ile sorunlu hastalar üzerinde hemofilide eklem sorunlarının tartışılması” Ege Bölgesi Hemo-Fellowiac Eğitim Çalıştayı, 8-9 Mart 2012 Ege Anemon Otel-İzmir (2012).
 31. Şahin F. Erişkinlerde profilaksi” Profilaksiden elektif cerrahiye hemofili programı, 15-16 Mart 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Sağlık Oteli, İzmir (2012)
 32. Şahin F. Genç adölesan hemofililerde durumumuz, Panel: Çocukluktan erişkinliğe geçişte hemofili. 9.Türkiye Hemofili Kongresi, İstanbul, 14-17 Nisan 2012.
 33. F. Sahin. Clinical case presentation and discussion. MDS Tour 2012. 27 April 2012, İzmir (2012).
 34. F. Şahin. ”Yeni Antifungallerin Hematolojideki Yeri”. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları: Hematolojide Mantar İnfeksiyonları. Bodrum, 27-29 Nisan 2012.
 35. F. Şahin. ITP de Tanı ve Güncel Tedavi Yöntemleri. Olgu Sunumu. İzmir, 4 Mayıs 2012.
 36. F. Şahin. Türk Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu. “Klinisyen gözü ile laboratuar uygulamalarının önemi.”  İstanbul, 4-5 Mayıs 2012.
 37. F. Şahin. MDS’ de destek tedavisi. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Toplantısı. 18-20 Mayıs 2012, Marmaris (2012).
 38. F. Şahin. Açılış, Öğrenim hedefleri ve Programın tanıtımı. Türk Hematoloji Okulu 3 “ Tanısal Hematoloji ve Klinisyenlere Yönelik Sitogenetik Kursu”. 26-27Mayıs 2012, Eskişehir (2012).
 39. F. Şahin. Erişkin Hemofili ve Profilaksi. Ege Erişkin Hemofili-Hematolog toplantısı. 23 Haziran 2012, İzmir (2012).
 40. F. Şahin. Wanted-Kime Profilaksi? Kim Tarafından Profilaksi? Uydu Sempozyumu. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012.
 41. F. Şahin. KML nin moleküler patogenezi:Neler öğrendik, neler kaldı? Kronik Myelositer Lösemi ve Philadelphia Pozitif Lösemiler 2012. 17 Kasım 2012, İzmir(2012).
 42. F. Şahin. İkinci Kuşak tirozin kinaz inhibitörleri ve kullanımı: Hangisini seçeyim? Kronik Myelositer Lösemi ve Philadelphia Pozitif Lösemiler 2012. 17 Kasım 2012, İzmir(2012).
 43. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Hastası. Olgularla Hemofili Çalıştayı III. İzmir, 16 Şubat 2013.
 44. Fahri Şahin. Erişkin Hemofilide Profilaksi. EHVEG- Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Toplantısı. Foça-İzmir, 23-24 Şubat 2013.
 45. Fahri Şahin. Erişkinlerde Profilaksi, Profilaksiden Elektif Cerrahiye Hemofili. Bornova-İzmir, 21-22 Mart 2013.
 46. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Okulu Deneyimi. 10. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-17 Nisan 2013.
 47. Fahri Şahin. Relaps Refrakter Multipl Miyelom hastalarında tedavi. Multipl Miyelom Farkındalık Toplantısı, Anemon-İzmir, 20 Nisan 2013.
 48. Fahri Şahin, Sebahat Özdem. Paraproteinemilerin Tanı ve İzleminde Laboratuvar. XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Balçova-İzmir, 25-28 Nisan 2013.
 49. Fahri Şahin. Biyobenzer ürünlerde immunojenisite çalışmaları. I. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi, İstanbul, 3-4 Mayıs 2013.
 50. Fahri Şahin. Transfüzyona bağlı olmayan talasemilerde demir yüklenmesi. Ege Bölgesi Hematoloji Grubu Toplantısı, Dalaman, Muğla, 18-19 Mayıs 2013.
 51. Fahri Şahin. KML tanı ve takibi: 2013 güncelleme. Aferez Derneği Bölge Toplantısı, Hematolojik Malignitelerde Tedavi: İnteraktif tartışmalar. Sivas, 01 Haziran 2013.
 52. Fahri Şahin.  Non İmmün Hemolitik Anemiler. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-1-. İzmir, 8 Haziran 2013.
 53. Fahri Şahin. Trombotik mikroanjiopati ayırıcı tanısında nadir bir neden: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri. 8. Ulusal Aferez Kongresi, Bafra Bölgesi, KKTC, 5-8 Eylül 2013. 
 54. Fahri Sahin. ITP, New treatment strategies. IV. International Eurasian Hematology Congress, Antalya, 09-13 October 2013.
 55. Fahri Şahin. KLL de infeksiyonlar ve tedavisi. 1. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu. İzmir, 16 Kasım 2013.
 56. Fahri Şahin. Hemofilide Klinik ve Genetik. I. Hematolojik Genetik Sempozyumu. İzmir, 2-4 Aralık 2013.
 57. Fahri Şahin. Kan ve kan ürünlerinin kullanımı. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-3-. İzmir, 11 Ocak 2014.
 58. Fahri Şahin. PNH genel bilgi. PESG(PNH Education and Study Group) Toplantısı, İzmir, 17 Ocak 2014.
 59. Fahri Şahin. Ehveg nedir? I.ve II. EHVEG den neler hatırlıyoruz? III. EHVEG, Kuşadası, 22-23 Şubat 2014.
 60. Fahri Şahin. KMN de yenilikler, tanıdan tedaviye. 4. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, Kapadokya, 28 Şubat-2 Mart 2014.
 61. Fahri Şahin. Kemoterapi hazırlama sistemleri. Ne kadar kapalı? Ne kadar otomatik? 1.Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu. Kuşadası, 6-8 Mart 2014.
 62. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PNH ve Gastroenteroloji, PESG, İzmir, 12 Mart 2014
 63. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PESG, İzmir, 20 Mart 2014
 64. Fahri Şahin. Tirozin Kinaz Inhibitörleri: Etki, Yan etki. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu, Antalya, 11-13 Nisan 2014.
 65. Fahri Şahin. KLL ve Monoklonal Antikor kullanımı. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST), İzmir, 15 Mart 2014.
 66. Fahri Şahin. MDS de risk gruplarına göre tedavi algoritmi. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST), İzmir, 15 Mart 2014.
 67. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PNH ve Kardiyoloji-Göğüs Hastalıkları, PESG, İzmir, 15 Nisan 2014.
 68. Fahri Şahin. Interaktif Oturum: Hemofilide Eklem Sağlığına multidisipliner yaklaşım. 11. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, Istanbul, 17-20 Nisan 2014.
 69. Fahri Şahin. Seyretmeyelim seyrini değiştirelim: Venookluziv Hastalık. Aferez Kongresi, Kıbrıs, 5-7 Eylül 2014.
 70. Fahri Şahin. PESG ve PNH genel bilgi. PNH ve Nöroloji, PESG, İzmir, 30 Eylül 2014
 71. Fahri Şahin. Hematolojide Nadir Hastalıklar Toplantısı: Gaucher Hastalığı, ne kadar farkındayız? Çok Merkezli Tarama Projesi Planı. İzmir, 30 Ekim 2014.
 72. Fahri Şahin, Püsem Patır. Olgu örnekleri ile PNH tanı ve tedavisi. Ege İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları(EgeMEST)-3-. İzmir, 11 Ekim 2014.

 

 1. Fahri Sahin. PNH: A multisystemic and multidisciplinary disease. Vth International Eurasian Hematology Congress, Antalya, 15-19 October 2014.
 2. Fahri Şahin. Prophylaxis and episodic treatment in adult patients, Hemophilia Care and Practical TIPS, Izmir, 17-19 November 2014. 
 3. Fahri Şahin. Edinsel Hemofilide Farkındalık. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(HEVES) Antalya, 6-8 Şubat 2015.
 4. Fahri Şahin. PNH semptomları ve Tromboz riski. Türk Hematoloji Derneği, canlı yayın web sunumu. Ankara, 18 Mart 2015
 1. Fahri Şahin. Plazma Hücresi Hastalıklarında Plazmaferez, Radyoterapi ve Cerrahi Tedavi: Kime? Ne Zaman. II. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu, Antalya, 3-5 Nisan 2015.
 2. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili Hastasında Profilaksi Oturumu: Profilaksi ön plana alınmalıdır. 12. Ulusal Hemofili Kongresi, Antalya, 16-19 Nisan 2015.
 3. Fahri Şahin. Gaucher Hastalığı, ne kadar farkındayız? GAU-1 Çok Merkezli Tarama Projesi Tanıtımı. İzmir, 04 Haziran 2015.
 4. Fahri Şahin. İnhibitörlü hastada kanama tedavisi. Ege Hemofili Derneği, 360˚İnhibitör Eğitim Programı, İzmir 2-3 Ekim 2015.
 5. Fahri Şahin. Hastamın pansitopenisi var ne yapmalıyım. 17. Ulusal İç Hastalıkarı Kongresi. Antalya, 14-18 Ekim 2015.
 6. Fahri Şahin. Tedaviyi kişiselleştirmek; hangi faktörleri göz önünde bulunduracağız? Hemofili Akademisi Ege Toplantısı, Hemofilide güncel konular, İzmir, 6 Kasım 2015.
 7. Fahri Şahin. PNH’ ya yaklaşım ve PESG. 3. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu, Kuşadası.13-15 Kasım 2015.
 8. Fahri Şahin. Erişkinde hemofili profilaksisi ve değişen seçenekler. Çukurova Hemofili Sempozyumu, Adana. 21-22 Kasım 2015.
 9. Fahri Şahin. Hemofilide Erişkin Dönemde Karşılaşılan Klinik Problemler. II. Hematolojik Genetik Sempozyumu, İzmir, 24-26 Şubat 2016.
 10. Fahri Şahin. MDS de moleküler ve sınıflama klinik nasıl seyrediyor? Aydın Hematoloji Günleri: Miyelodisplastik Sendrom. Kuşadası, Aydın, 11-13 Mart 2016.
 11. Fahri Şahin. KLL: Monoklonal Antikor Tedavisi: 2016 Güncelleme. 1. Hematolojik İmmünoloji Kongresi, Kıbrıs, 24-27 Mart 2016.
 12. Fahri Şahin. Hemofili Sözlüğü: Tanımlar, kavramlar ve anlamları. IV. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (IV.EHVEG). Kuşadası, 29 Nisan-1 Mayıs 2016.
 13. Fahri Şahin. What is PESG? Mission and Vision. I. International PESG Meeting, Thessaloniki, Greece, 22 September 2016.
 14. Fahri Şahin. GAU-1 Çok merkezli Tarama Projesi son durum, hasta-örnek alımında karşılaştığımız sorunlar. Gaucher Hastalığı: Farkındayız… İzmir, 28 Eylül 2016.
 15. Fahri Şahin. PNH. Ege Karaciğer Sempozyumu, İzmir, 8 Ekim 2016.
 16. Fahri Şahin. PESG ve PNH da algoritm. 4.Bozyaka Hematoloji Sempozyumu. İzmir, 11-13 Kasım 2016.
 17. Fahri Şahin, Mahmut Töbü. Kemik İliği Yetmezlikleri: PNH, Aplastik Anemi ve MDS. IV. EBTT, İzmir, 19 Kasım 2016.
 18.  Fahri Şahin. Akut Miyeloblastik LösemideMonoklonal Antikorlar. Geriatrik Hematoloji Derneği, Geriatrik Lösemi Hastalarında Y aklaşım ve Prognostik Faktörler Toplantısı, İzmir, 26 Kasım 2016.
 19. Fahri Şahin, Hematolojik Hastalıklarda IVIG: Güncel klinik pratikteki yeri. I.Ege Akılcı IVIG Kullanımı Sempozyumu, İzmir, 10 Aralık 2016.
 20. Fahri Şahin. Trombositopeni ayırıcı tanısı: Ne zaman ITP düşünelim? Ege İç Hastalıkları Derneği, Ege Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları (EgeMEST-6), İzmir, 17 Aralık 2016.
 21. Fahri Şahin. Uzun Etkili Faktörler: Erişkin deneyimi. 14. Türkiye Hemofili Kongresi, Antalya, 12-15 nisan 2017
 22. Fahri Şahin. Hodgkin Lenfoma: Evreleme ve Prognostik Faktörler. 4. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu. Antalya, 28-30 Nisan 2017
 23. Fahri Şahin. PESG nedir? . PESG Bölgesel Eğitim Toplantıları (PESG-BET Akdeniz), Antalya 17 Mayıs 2017.
 24. Fahri Şahin. PESG nedir? . PESG Bölgesel Eğitim Toplantıları (PESG-BET), Konya 18 Mayıs 2017
 25. Fahri Şahin. PNH Tanı, Tedavi ve İzem nasıl olmalı? 3. Batı Karadeniz Hematoloji Günleri, Bolu, 26-28 Mayıs 2017.
 26. Fahri Şahin. Tedaviye uyumda yaşanan sorunlar ve çözümleri: Erişkin sorunları. 15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, İstanbul, 14-17 Nisan 2018
 27. Fahri Şahin. Yeni gelişen APTT uzun hasta. 44. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12. Mezuniyet sonrası hematoloji eğitimi kursu, zor olgular. 30.10.2018, Antalya
 28. Fahri Şahin. Hematolojide yeni ilaçlar-yeni hedefler. 44. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12. İlaç endüstrisi ve Araştırmaları çalışanları için hematoloji eğitimi programı-11, 02.11.2018, Antalya
 29. Fahri Şahin. Miyelom Tedavisinde yeni ajanlar. VI. EBTT(Ege Bölgesi Transplant Toplantıları), 24 Kasım 2018, İzmir.
 30. Fahri Şahin. Hemofilide Yenilikler Oturumu Olgu 10: 1500 & 2000ü Faktörlerin pratikte yeri. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Çalıştayı (VII. EHVEG), 11-13 Mayıs 2018 Cunda, Balıkesir.
 31. Fahri Şahin. ASH 2017 de PNH da öne çıkanlar. IV. Ulusal PESG Özel Oturumu, 16 Mart 2018 Çeşme-İzmir.
 32. Fahri Şahin. Primer Amiloidozda Umut: Yeni tedaviler. IV. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 16-18 Mart 2018, Çeşme-İzmir
 33. Fahri Şahin. PNH da Allojeneik Transplantasyon Kime, Ne zaman, Nasıl?. 11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 1-2 Mart 2019, Antalya
 34. Fahri Şahin. Yüksek yoğunluklu faktörlerin pratikteki yeri: Olgu. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Çalıştayı (VIII. EHVEG), 10-12 Mayıs 2019 Akyaka, Muğla.     
 35. Fahri Şahin, Özgür Yeniel. Panel, Edinsel Hemofili. TJOD İzmir Aralık 2019 Bölge Toplantısı, 26.12.2019, İzmir.
 36. Fahri Şahin. Miyelodisplastik Sendrom: Yeni mutasyonlar, yeni yolaklar, klinik araştırmalara açık alanlar. I. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi,15 Kasım 2019, Antalya.
 37. Fahri Şahin. Hemofili tedavisinde yeni ajanlar. Karadeniz Hematoloji sempozyumu, 28-30 Haziran 2019, Samsun.
 38. Fahri Şahin. PESG. 8. Ulusal Geriatrik Hematoloji Sempozyumu, 28 Eylül 2019, Ankara
 39. Fahri Şahin. Hemofilik hastanın genel değerlendirmesi. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi, 7 Eylül 2019, İzmir.
 40. Fahri Şahin. Erişkin Hemofilide profilaksi. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi, 8 Ekim 2019, İzmir.
 41. Fahri Şahin. Hemofilide klinik çalışmalar. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi, 15 Aralık 2019, İzmir.
 42. Fahri Şahin. Güncel 2. Kuşak TKI verileri. Ege Bölgesi KML Güncellemesi, 16.01.2020, İzmir.
 43. Aydan Akdeniz, Fahri Şahin. Hemofilide ortopedik cerrahi ve hazırlığı. 04 Haziran 2020.
 44. Fahri Şahin. Tedavide by pass edici ajanlar. 09 Haziran 2020.
 45. Fahri Şahin. 7’ den 77’ ye Gaucher Hastalığı: Klinik Vakalar ve Ayırıcı Tanı. Türk Hematoloji Derneği, webinar. 15 Haziran 2020.
 46. Fahri Şahin. Edinsel Hemofilide tedavi yaklaşımı. 16 Haziran 2020.
 47. Fahri Şahin. Tedavide laboratuvar ve önemi. 23 Haziran 2020.
 48. Fahri Şahin. Adölesan ve Erişkin PTP Hastalarda tedavi yönetimi. HemoOnline Online Hemofili Eğitim Serisi. 2 Temmuz 2020.
 49. Fahri Şahin. Hemofilide tanımlar. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi- HeYYA-2020. Ege Erişkin Hemofili Derneği, 1 Eylül 2020, webinar.
 50. Fahri Şahin. Hemofilide eklem sağlığı. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi- HeYYA-2020. Ege Erişkin Hemofili Derneği, 1 Eylül 2020, webinar.
 51. Fahri Şahin. Hemofilide profilaksi tanımları. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi- HeYYA-2020. Ege Erişkin Hemofili Derneği, 8 Eylül 2020, webinar.
 52. Fahri Şahin. Profilaksi ve uyum. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi- HeYYA-2020. Ege Erişkin Hemofili Derneği, 8 Eylül 2020, webinar.
 53. Fahri Şahin. Hemofilide Multidisipliner yaklaşım. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi- HeYYA-2020. Ege Erişkin Hemofili Derneği, 15 Eylül 2020, webinar.
 54. Fahri Şahin. Hemofilide yeni arayışlar: Moderatör. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi- HeYYA-2020. Ege Erişkin Hemofili Derneği, 22 Eylül 2020, webinar.
 55. Fahri Şahin. Vaka örneği ile interaktif tartışma ve programın özeti: Moderatör. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi- HeYYA-2020. Ege Erişkin Hemofili Derneği, 29 Eylül 2020, webinar.
 56. Fahri Şahin. Profilaksi ve Self İnfüzyon. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi- HeYYA-2020. Ege Erişkin Hemofili Derneği, 29 Eylül 2020, webinar.
 57. Fahri Şahin. Olgu Sunumu. Hemofili Yükselen Yıldız Akademisi- HeYYA-2020. Ege Erişkin Hemofili Derneği, 29 Eylül 2020, webinar.
 58. Fahri Şahin. Hemofilide Güncel Tedaviler. 6. Karadeniz Hematoloji Kongresi. 24-26 Eylül 2020
 59. Fahri Şahin. Olgularla akut lenfoblastik l.semide relaps refrakter nasıl tedavi edelim? 9.Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, 25-27 Eylül 2020.
 60. Fahri Şahin. Soru Cevap Genel Tartışma: moderatör KML’ de Geleceğe Taşınan Başarı. Ege Hematoloji Onkoloji Derneği, 12 Kasım 2020, webinar
 61. Fahri Şahin. Hemofili Oturumu, Oturum Başkanlığı. II. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi, 20-22 Kasım 2020.
 62.  Fahri Şahin. KLL Genel Bilgiler. KLL’ de Tedavi Başarısı. Ege Hematoloji Onkoloji Derneği, 10 Aralık 2020, webinar.
 63. Fahri Şahin. Açılış ve Programın Tanıtımı, genel moderatör. Hodgkin Lenfomada Başarıda Artış: Konsolidasyon Tedavisi. Ege Hematoloji Onkoloji Derneği, 18 Aralık 2020, webinar.
 64. Fahri Şahin. Sözlü Sunumlar, Oturum Başkanlığı. 15. Ulusal Aferez Kongresi, Sanal Kongre 24-27 Aralık 2020.
 65. Fahri Şahin. Açılış ve Programın Tanıtımı, genel moderatör. Hodgkin Lenfomada İmmünoterapi. Ege Hematoloji Onkoloji Derneği, 29 Aralık 2020, webinar
 66. Fahri Şahin, Erişkin Hemofili Hastasında Profilaksi ve Güncel Tedavilerden Beklentiler. V. Hacettepe Hemofili Günleri, 10 Şubat 2021, online.
 67. Fahri Şahin, Hemofili tedavisinde ve izleminde belli başlı sorunlar. V. Hacettepe Hemofili Günleri, 11 Şubat 2021, online.
 68. Fahri Şahin. Hemofili Tedavisinde Standart Faktörler. VII. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (VII.HEVES), Online. 18-20 Şubat 2021.
 69. Fahri Şahin. Erişkin Hematolojiden Mesajlar “Güncel Gelişmeler ışığında Gaucher Hastalığı”, EHOD Canlı yayın, 31 Mart 2021.
 70. Fahri Şahin. Genel Tartışma, “KML Eğitim Toplantıları- Komorbiditeler ve TKI Seçimi”  EHOD Canlı yayın, 29 Nisan 2021.
 71. Fahri Şahin. Tedavi hedefi olarak proteozome inhibisyonu.”Miyelomda proteozom inhibisyonu ile etkin tedavi”, 30 Nisan 2021, Ege Hematoloji Onkoloji Derneği, Canlı Yayın.
 72. Fahri Şahin. Gaucher Hastalığına eşlik eden klinik durumlar. Türk Hematoloji Derneği, Canlı yayın, 26 Mayıs 2021.
 73. Fahri Şahin. Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının sosyal yaşamlarındaki değişimler. X. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Online Sempozyumu, 1 Haziran 2021, online.
 74. Fahri Şahin, Evde İmmünglobulin kullanımı. Online Multi-Disipliner Akılcı İmmunglobulin Kullanımı Sempozyumu 09 Haziran 2021.
 75. Filiz Vural, Vahap Okan, Fahri Şahin. Geriatrik Relaps Refrakter KLL’de Tedavi. 10. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, 24-26 Eylül 2021, Online.
 76. Fahri Şahin. Edinsel Hemofilide farkındalık: Ne zaman düşünelim, tedavisi, takibi. IV. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2021, online.
 77. Fahri Şahin. Pıhtılaşma Sisteminin fizyolojisi ve farmakolojik modülasyon. Türk Nöroradyoloji Derneği Diploması 4. Dönem 2. Kursu” 15-17 Ekim 2021, çevrimiçi.
 78. Fahri Şahin, Canan Albayrak: Faktör VIII Sadece Replasman Tedavisi İçin Midir? Türk Hematoloji Derneği, 2 Aralık 2021 Canlı yayın.
 79. Fahri Şahin, Nur Soyer. Açılış ve Genel Bilgiler. Dört Hastalık Bir Suçlu: Demir, Ege Şelasyon Konseyi-II. Ege Hematoloji Onkoloji Derneği, Canlı yayın, 11 Ocak 2022.
 80. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili A Hastalarının Yönetiminde Neler Değişecek? Hemofili A Tedavisinde Yeni Ufuklar, Ege Hematoloji Onkoloji Derneği, canlı yayın, 18 Ocak 2022.
 81. Fahri Şahin, Nur Soyer. Açılış ve Genel Bilgiler. Dört Hastalık Bir Suçlu: Demir, Ege Şelasyon Konseyi-II. Ege Hematoloji Onkoloji Derneği, Canlı yayın, 11 Ocak 2022.
 82. Fahri Şahin. Erişkin Hemofili A Hastalarının Yönetiminde Neler Değişecek? Hemofili A Tedavisinde Yeni Ufuklar, Ege Hematoloji Onkoloji Derneği, canlı yayın, 18 Ocak 2022.
 83. Ayça Uğur, Fahri Şahin. Tam kan sayımı ve periferik yayma. 2. Ulusal Intörn Hekimlik Kongresi, 31 Mart 2022, İzmir (Hibrit).
 84. Fahri Şahin, Primer ve Sekonder İmmun Yetersizliğe Yaklaşım: Subkutan İmmunoglobulin Deneyimleri, Türk Hematoloji Derneği, 24 Mayıs 2022, online.
 85. Fahri Sahin. (Tartışmacı). Geriatrik Relaps Refrakter KLL’ de Tedavi 11. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi (Hibrit). 23-25 Eylül 2022
 86. Fahri Şahin. Hemofilide Karşılanmamış İhtiyaçlar ve Çözüm Önerileri, Türk Hematoloji Derneği canlı yayın, online 15 Aralık 2022.
 87. Fahri Şahin. Sözel Sunumlar Oturum Başkanlığı. 17. Ulusal Aferez Kongresi, 21-23 Ekim 2022, Adana (Hibrit).
 88. Fahri Şahin. PNH da Eculizumab Tedavisi-Türkiye Gerçek Yaşam Verileri. PNH Tanı ve Tedavisi canlı yayın, Türk Hematoloji Derneği, 26 Ocak 2023.
 89. Fahri Şahin, Miyelom tanısı ve risk değerlendirmesi. Miyelom tedavisinde bölgesel tecrübe paylaşımı.Ege Hematoloji Onkoloji Derneği, canlı yayın, 29 Mart 2023.
 90. Fahri Şahin, Primer ve Sekonder İmmun Yetersizliğe Yaklaşım: Subkutan İmmunoglobulin Deneyimleri, Türk Hematoloji Derneği, 24 Mayıs 2022, online.
 91. Fahri Sahin. (Tartışmacı). Geriatrik Relaps Refrakter KLL’ de Tedavi 11. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi (Hibrit). 23-25 Eylül 2022
 92. Fahri Şahin, Relaps Refrakter Myelomda Tedavi Planlama, OB, Ege Myelom Akademi, 17 Şubat 2023, İzmir.
 93. Fahri Şahin, Güray Saydam. Söz Serbest: bir olgunu anlat, OB, Ege Myelom Akademi, 17 Şubat 2023, İzmir.
 94. Fahri Şahin, Multidisipliner yönleri ile PNH. V. Nadir Hematolojik Hastalıklar Sempozyumu, İzmir. 25 Şubat 2023.
 95. Fahri Şahin, Güray Saydam. PNH tedavisinde yenilikler ve 2023 proje önerileri açılış ve gündem, genel moderasyon. 8. Ulusal PESG Toplantısı, 16 Mart 2023, Radisson Blu Otel, Çeşme-İzmir.
 96. Fahri Şahin, Hemofili Eğitiminde STÖ’ lerinin yeri. XII. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Toplantısı (XII. EHVEG), Akyaka, Muğla. 5-7 Mayıs 2023.
 97. Fahri Şahin, moderatör, Hemofilide Akılcı İlaç oturumu. XII. Ege Hemofili Vakalarla Eğitim Grubu Toplantısı (XII. EHVEG), Akyaka, Muğla. 5-7 Mayıs 2023.
 98. Fahri Şahin, Cengiz Ceylan. PNH Tedavisi, OB, PESG Bölgesel Eğitim Toplantıları. 24 Mayıs 2023 Renaissance Hotel, İzmir.
 99. Fahri Şahin, Güray Saydam. Multi-Disipliner yönleriyle Ig kullanımı açılış ve genel bilgiler. IV. Multi-Disipliner Akılcı Immunglobulin Kullanımı Sempozyumu, 17 Haziran 2023, Renessaince Hotel, İzmir.
 100. Fahri Şahin, OB, Hematolojide IVIG kullanımı: ITP den transplanta. 11. Ege Bölgesi Transplant Toplantıları (EBTT). 25 Kasım 2023, İzmir.
 101. Fahri Şahin, kapanış ve günün değerlendirmesi. 11. Ege Bölgesi Transplant Toplantıları (EBTT). 25 Kasım 2023, İzmir.
 102. Fahri Şahin. Trombositopenide güncel kılavuzlar ve tedavi. Teoriden Pratiğe: KML ve Trombositopeniye Yaklaşım. 23 Aralık 2023, İzmir.
 103. Fahri Sahin. Hemofilide Gen Tedavileri. Uluslararası Bioteknoloji Kongresi 28-30 Eylül 2023, Osmanlı Arşivi Külliyesi, Istanbul
 104. Fahri Sahin. General Discussion Chair. SESSION 15 - PNH AND ANTITHROMBOTIC THERAPY XIII.Eurasian Hematology Oncology Congress, 5-8 October 2023 Istanbul.