1. Genç Katılımcı Ödülü, XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 2002.

2. Genç Katılımcı Ödülü, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

3. Genç Katılımcı Ödülü, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 2004.

4. Şahin, F., F. Avcu, G. Saydam, M. İ. Yılmaz, M. Sarper, Y. Hışıl, A. U. Ural ve S. B. Omay, “Kırmızı üzüm çekirdeği ekstraktı ve ana bileşenlerinden resveratrol ve boraks malign hücre dizileri üzerinde sitotoksik etki göstermektedir” başlıklı çalışma ile Deneysel Hematoloji Alanında Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 2004. 

5. Avcı, Ç. B., F. Şahin, S. Numanoğlu, S. Yılmaz, Z. Ö. Doğan, A. U. Ural, F. Avcu, G. Saydam ve C. Gündüz, “Lösemi hücre hatlarında resveratrol ile indüklenmiş p53 aracılı apoptozda RUNX3, PIK3CA ve p53 gen ekspresyonlarının önemi”  başlıklı çalışma ile Deneysel Hematoloji Alanında Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 2007. 

6. Avcı, Ç. B., F. Şahin, S. Numanoğlu, S. Yılmaz, Z. Ö. Doğan, A. U. Ural, F. Avcu, G. Saydam ve C. Gündüz, “Lösemi hücre hatlarında resveratrol ile indüklenmiş p53 aracılı apoptozda RUNX3, PIK3CA ve p53 gen ekspresyonlarının önemi”  başlıklı çalışma ile Genç Katılımcı Ödülü, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 2007. 

7. Tezcanlı, B., F. Şahin, N. Selvi, G. Saydam ve B. Kosova, “Metilprednizolon Jak-STAT sinyal yolağı üzerinde etkilidir” başlıklı çalışma ile Genç Katılımcı Ödülü, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 2007. 

8. Saydam, G., F. Şahin, İ. Ertam, I. K. Karaarslan, H. H. Aydın, A. Berdelli, H. A. Çelik ve G. Öztürk, “Erken evre mikozis fungoides olgularında periferik kan mononükleer hücrelerinde sitokin gen polimorfizminin araştırılması” başlıklı çalışma Lenfoproliferatif Hastalıklar dalında Bayer, Endüstri Ödülü, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2008.

9. Tezcanlı, B., N. Selvi, G. Saydam, F. Şahin, Ç. Aktan, C. Gündüz, N. Topçuoğlu ve B. Kosova, “K-562 hücre dizisinde STAT3, STAT5A, ve STAT5B ekspresyonlarının SİRNA ve Antisense oligonükleotidler aracılığı ile baskılanması ve apoptozun indüklenmesi”  başlıklı çalışma ile Deneysel Hematoloji Alanında Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü, XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, 2008. 

10. Türk, U., G. Başol, B. Barutçuoğlu, F. Şahin, A.E. Bozdemir, S. Habif, P. Tarugi, O. Bayındır. “Önemi bilinmeyen monoklonal gammopatinin eşlik ettiği bir ailesel hipobetalipoproteinemi olgusu” başlıklı çalışma ile En iyi Sözlü Bildiri Sunum Ödülü. Türk Klinik Biyokimya Derneği, IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya, 2009. 

11. Soyer, N., B. Arık, A. Mesut, S. Çağırgan, F. Vural, F. Şahin, S. Ocakçı, G. Saydam, A. Dönmez, M. Tombuloğlu. “6 yıllık terapötik plazma değişimi sonuçları: Tek merkez deneyimi” isimli bildiri ile Hemaferez Derneği Bilim Teşvik Ödülü. 4. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kıbrıs, 2009. 

12. Kaymazlı, BT., N. Selvi, G. Saydam, F. Şahin, B. Kosova. “Methylprednisolone induces apoptosis by interacting with the JAK/STAT pathway in HL-60 and K-562 leukemic cells” IV.Dr.Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri. Ankara, 10 Mart 2012. 

13. M.K. Yandım, Ö. Pişkin, M.A. Özcan, G. Saydam, F. Şahin, İ.Kozanoğlu, H.Özdoğu, F.Avcu, A.U.Ural, Y.Baran. Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemihastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi ve hastalığın seyrine etkileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri)TURKBA Ödülü

14. F. Şahin, G Saydam, B Uz, A. S. Yavuz, E. Turan, İ.Yönal, H.Atay, E.Keltikli, M.Turgut, M. Pehlivan, M.O. Akay, E. Gürkan, O. Kırkızlar, G.E. Pamuk, M. Demir, S.Kahraman, F.Demirkan, T. Elverdi, E. Gültürk, A.Salihoğlu, E.Eşkazan, C. Ar, Ş. Öngören, N. Tüzüner, Z. Başlar, B. Ferhanoğlu, Y. Aydın, İ. C. Haznedaroğlu, T.Soysal. Çok Merkezli Kesitsel Kronik Miyeloid Lösemi Kayıt Çalışması: Türkiye Verileri. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim- 3 Kasım 2012. (Sözel bildiri) TÜRKBA Ödülü

15. Fahri Şahin, Bülent Antmen, Güray Saydam. Profilaksi Hakkında Erişkin

Hematologların Yaklaşımları ve Faktör Tercihleri: Çok Merkezli Anket Çalışması (Sözel bildiri) II. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(II.HEVES), 12-14 Şubat 2016, Antalya, En iyi bildiri ödülü

16. Fatoş Dilan Köseoğlu, Zühal Mehrekula, Özen Önen Sertöz, Güray Saydam, Fahri Şahin. Hemofili Hastalarında Depresyon ve Anksiyetenin Sosyodemografik durum ile korelasyonu ve profilaksi uyumuna etkisi. (Sözel bildiri) III. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (III.HEVES), Antalya, 17-19 Şubat 2017. En iyi bildiri ödülü

17. Tahir Atik, Esra Işık, Bilçağ Akgün, Hüseyin Onay, Kaan Kavaklı, Namık Yaşar Özbek, Melike Evim, Gülen Tüysüz, Tuba Nur Tahtakesen, Can Balkan, Adalet Meral Güneş, Vildan Çulha, Ekrem Ünal, Fatma Burcu Belen, Fahri Şahin. Hemofili A hastalarında F8 gen mutasyon spektrumu: 21 yeni mutasyon tanımlanması. 15th International Hemophilia Congress of Turkey, 14-17 April 2018, Istanbul (SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)

18. Sercan Önal Aykar, Filiz Can, Salih Aksu, Fahri Şahin. Erişkin Hemofilik Bireylerin Kinezyofobi, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin incelenmesi: Kontrollü Çalışma.
V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24  Şubat 2019. (EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)

19. Esra Işık, Bilçağ Akgün, Kaan Kavaklı, Fahri Şahin, Melike Sezgin Evim, Canan Albayrak, Gülen Tüysüz Kinturp, Bülent Antmen, Ebru Yılmaz Keskin, üseyin Onay, Ferda Özkınay, Tahir Atik. Hemofili B Hastalığı Moleküler Analizinde Türkiye Deneyimi: F9 Gen Mutasyon Spektrumu Ve Genotip- Fenotip İlişkisi. V. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu(V.HEVES), Antalya, 22-24  Şubat 2019. (EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)

20. Ayşenur Arslan, Hale Bülbül, Fatma Keklik Karadağ, Nur Akad Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. Relaps Refrakter Multipl Myelom Hastalarında Karfilzomib Ve Pomalidomid Alan Hastaların Değerlendirilmesi : Tek Merkez Deneyimi. V. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Mart 2019. (EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)

21. En iyi sözlü Bildiri ödülü; AFİBRİNOJENEMİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ “KANAMA MI? TROMBOZ MU?” Ayşenur Arslan, Fatma Keklik Karadağ, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. 18-20 Şubat 2021 | 7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu

22. Hematopoetik kök hücre nakli alıcılarında potansiyel ilaç-ilaç etkileşimleri sayısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Mehmet Dokumacı, Ajda Güneş, Bahar Sevgili, Nur Soyer, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Ceren Gönen, Güray Saydam. 16-18 Mart 2023 | 11. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Radisson Blu Hotel – Çeşme / İzmir  (En iyi bildiri ödülü)