1. Saydam, G., S. Ocakçı, F. Sahin, Ş. Yuksel, S. B. Omay ve F. Büyükkeçeci, “Amfoterisin B infüzyonuna bağlı hipotermi: Olgu sunumu”, Klinik Bilimler&Doktor Dergisi, 7;4, 356–358 (2001).
 2. Saydam, G., S. Yuksel, F. Sahin, S. B. Omay ve F. Buyukkececi, “Refrakter-Relapslı hematolojik maligniteli olgularda Ida-FLAG kemoterapisi”, THOD, 12(1), 22–27 (2002).
 3. Sanlı, U. A., B. Karabulut, F. Tekin, V. C. Sezgin, G. Saydam, G. G. Müezzinoglu, F. Sahin, F. R. Uslu ve E. Goker, “Mide karsinomu seyrinde eozinofili: Olgu Sunumu”, THOD, 12(4), 206–209 (2002).
 4. Sahin, F., M. Buke, G. Saydam, D. Bozkurt ve S. Soydan, “Anaplastic T-Cell Lymphoma associated with hemophagocytic syndrome: A case report”, Turk J Haematol, 20(2), 101–106 (2003).
 5. Sahin, F., G. Saydam, K. P. Özen, F. Bademkıran ve F. Büyükkeçeci, “Sisplatine bağlı akut demiyelinizan ensefalomyelit: Olgu Sunumu”, THOD, 13(2), 95–99 (2003).
 6. Şahin, F., Y. Küçükzeybek, G. Saydam, Ö. Özütemiz ve F. Büyükkeçeci, “Trombotik trombositopenik purpura seyrinde akut akalkülöz kolesistit: Olgu sunumu”, Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2(2), 93–95 (2003).
 7. Sezgin, V. C., Şahin, F., Karabulut, B., Müezzinoğlu, G. G., Soydan, S., Tunçyürek, M. ve Göker E., “Kolorektal karsinom seyrinde akut myeloblastik lösemi: Vaka sunumu”, Türk Onkoloji Dergisi, 18(1), 30–32 (2003).
 8. Aydınlı, S., G. Saydam, F. Şahin, M. Tüzün ve F. Büyükkeçeci, “Tip II Diabetes Mellitus’ta ortalama trombosit hacmi ve in-vitro trombosit agregasyon testlerinin mikrovasküler komplikasyonlar ile ilişkisi”, THOD, 14(4), 193–199 (2004).
 9. Sahin, F., G. Saydam, K. P. Özen, Ö. Kitis, C. Callı ve S. B. Omay, “Kortikosteroid kullanımı esnasında gelişen multipl serebral abseler: Olgu sunumu”, Klinik Bilimler&Doktor, 10(4),390-394 (2004).
 10. Şahin, F., G. Görümlü, G. Saydam ve F. Büyükkeçeci, “Down Sendromlu Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusunda Kemoterapi Sonrası Fungal İnfeksiyona Sekonder Gelişen Spontan Pnömotoraks“, Toraks Dergisi, 5(2), 116-119 (2004).
 11. Şahin, F., G. Saydam ve S. B. Omay, “Kök hücre plastisitesi ve klinik pratikte kök hücre tedavisi“, THOD, 15(1), 48-56 (2005).
 12. Hisil, Y., F. Şahin ve S. B. Omay, “Kantaronun (Hypericum perforatum L.) bilesimi ve tıbbi önemi “ UHOD, 15(4), 212-218 (2005).
 13. Biray, Ç., C. Gündüz, B. Yılmaz, F. Şahin ve N. Topçuoğlu, “Propolis ve etken maddeleri olan kafeik asit fenetil ester (CAPE) ve sinamik asitin, insan T hücreli akut lenfoblastik lösemi hücre dizisi (CCRF-CEM)’ de sitotoksik ve apoptotik etkinliğinin değerlendirilmesi “, Ege Tıp dergisi, 45(2), 83-92 (2006).
 14. Şahin, F., I. K. Karaarslan, N. A. Soyer, F. Vural, S. Ocakçı, G. Öztürk, K. P. Özen ve G. Saydam,” Retrospective analysis of results of short-term low dose interferon-α-2b combined with PUVA in the treatment of early-stage mycosis fungoides “, Turk J Hematol, 23, 188-192 (2006).
 15. Şahin, F., “Mezenkimal kök hücre“, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 2(43), 11-15 (2006).
 16. Şahin, F., K. P. Özen, F. Vural, S. Kamer, M. Argın, Y. Anacak, M. Hekimgil ve G. Saydam, “Retrospective analysis of seven patients with adult-onset langerhans cell histiocytosis syndromes: A single center experience”, Turk J Hematol, 24, 75–79 (2007).
 17. Şahin, F., Ç. B. Avcı, F. Avcu, A. U. Ural, M. Sarper, Y. Hışıl, S. B. Omay ve G. Saydam, “Red Grape seed extract and its compound resveratrol exert cytotoxic effect to various human cancer lines”, Turk J Hematol, 24(3), 102–109 (2007).
 18. Özen, K. P., F. Şahin, Ç. B. Avcı, Y. Hışıl, C. Gündüz ve G. Saydam “Hipericium perforatum extract (St.John’s Wort) and hypericin induce apoptosis in leukemic HL-60 cells by effecting h-TERT activity”, Turk J Hematol, 24(3), 127–133 (2007).
 19. Ifran, A., F. Şahin, K. Kaptan, M. Safalı ve C. Beyan, “A case of adult acute T-cell lymphoblastic leukemia presented with hemophagocytic syndrome”, Turk J Hematol, 25, 155-6 (2008).
 20. Sahin, F., Ç. Engin, T. Yağdı, G. Saydam. “Successfull bleeding control     with intermittent injection of factor VIII in a patient with hemophilia a during coronary artery bypass grafting surgery”, Ege Journal of Medicine 50(2): 133-135; (2011).
 21. Ocakçı, S., G. Görümlü, F. Şahin, N. Özsan, O. Zekioğlu, R. Uslu, G. Saydam,”Meme kanseri tanısıyla izlenen iki olguda 4 yıl sonra kronik myeloid lösemi gelişimi”. Ege Journal of Medicine 50(2): 141-144; (2011).
 22. Saydam, G., F. Şahin. Miyelodisplastik sendromlarda standart tedavi yaklaşımları ve yeni ilaçların yeri. Türkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics 4(1):37-44, (2011).
 23. Saydam, G., F. Şahin. Anemiler Özel Sayısı: Sideroblastik anemiler.  Türkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics. 4(3):71-74, (2011).
 24. F. Şahin, A. F. Yılmaz. Akupunktur (Acupuncture). Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics,5(1):33-8, (2012).
 25. A. F. Yılmaz, F. Şahin, G. Saydam. Meditasyon. Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics, 5(1):21-3, (2012)
 26. M. Cömert, G. Saydam, F. Şahin. Kronik Miyelomonositik Lösemi. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics, 5(2):63-8, (2012).
 27. A. F. Yılmaz, H. D. Kiper, F. Şahin, G. Saydam. Kronik Miyeloid Lösemide Tirozin Kinaz Tedavisine Yanıt Kriterleri, Sitogenetik ve Moleküler Takip.Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics, 5(2):13-7, (2012).
 28. B. Kosova, F. Şahin, G. Saydam. Bcr-abl Kronik Miyeloproliferatif Hastalıkların Moleküler Patogenezi. Hematolog, 1: 66-71, (2012)
 29. Kaymaz BT, Çetintaş VB, Vardarlı AT, Süslüer SY, Aygüneş D, Dalmızrak A, Aktan Ç, Küçükaslan AŞ, Balcı T, Kayabaşı Ç, Yelken BÖ, Avcı ÇB, Kosova B, Eroğlu Z, Aksoylar S, Çetingül N, Balkan C, Yılmaz D, Aydınok Y, Kavaklı K, Töbü M, Tombuloğlu M, Şahin F, Büyükkeçeci F, Saydam G, Gündüz C.   AML hastalarında t(15;17) PML-RAR translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 53(4), 184-188, 2014.
 30. P. Patır, M.C. Özkan, F. Şahin, G. Saydam. Solid organ nakillerinde terapötik aferez. Türkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 8(1):90-3, 2015.
 31. P. Patır, F. Şahin. Hipereozinofilik Sendrom Klinik Bulgular, Tanı ve Tedavi Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 9(2):34-42, 2016.
 32. Cumhur Gündüz, Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş, Aslı Tetik Vardarlı, Sunde Yılmaz Süslüer, Duygu Aygüneş, Ayşegül Dalmızrak, Çağdaş Aktan, Ali Şahin Küçükaslan, Tuğçe Balcı, Çağla Kayabaşı, Besra Özmen Yelken, Nur Selvi Günel, Çığır Biray Avcı, Buket Kosova, Zuhal Eroğlu, Serap Aksoylar, Nazan Çetingül, Can Balkan, Deniz Yılmaz, Yeşim Aydınok, Kaan Kavaklı, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Filiz Büyükkeçeci, Fahri Şahin, Güray Saydam. Lösemilerde t(9;22) BCR-ABL Translokasyonunun Real-Time RT-PCR ile 10 Yıllık Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi.DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2): 55-59, 2016
 33. Fatoş Dilan Köseoğlu, Fahri Şahin. Demir Yüklenmesi. Hematolog, 1(7): 30-36, (2017)
 34. Fatoş Dilan Atilla, Derya Demir, Nur Soyer, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Mahmut Töbü, Fahri Şahin, Nazan Özsan, Mine Hekimgil, Güray Saydam. Tüm yönleriyle Castleman Hastalığı: Uzun dönem takip ile tek merkez deneyimi. LLM Dergi 2018;2(2):34-41.
 35. Eren Arslan Davulcu, Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Nur Akad Soyer, Derya         Demir, Nazan Özsan, Güneş Ak, Fahri Şahin, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Filiz Vural, Güray Saydam. Solid Organ Transplantasyonu Sonrası Post-Transplant Lenfoproliferatif Hastalıklar: Tek Merkez Deneyimi.   Dicle Tıp Dergisi / Dicle Med J (2019) 46 (4): 743 – 749.
 36. Esra Işık, Bilçağ Akgün, Kaan Kavaklı, Melike Sezgin Evim, Canan Albayrak, Gülen Tüysüz Kintrup, Fahri Şahin, Bülent Antmen, Ebru Yılmaz Keskin, Salih Güler, Davut Albayrak, Osman Alphan Küpesiz, Hüseyin Onay, Ferda Özkınay, Tahir Atik. Hemofili B Moleküler Analizinde Türkiye Deneyimi: F9 Gen Mutasyon Spektrumu ve Genotip-Fenotip İlişkisi. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2020;40(3):334-41. DOI: 10.5336/Medsci.2020-75066.
 37. Demir Derya, Hekimgil Mine, Demir Emre, Bülbül Hale, Ulusoy Yusuf, Soyer Nur, Anacak Yavuz, Saydam Güray, Şahin Fahri, Özsan Nazan. Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı erişkin Hodgkin lenfoma olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Ege TIP DERGİSİ, Yıl 2020, Cilt , Sayı , Sayfalar 54 – 65
 38.  Eren Arslan Davulcu, Hale Bülbül, Zühal Demirci, Onur Anıl Mutlu, Güray Saydam, Fahri Şahin. İntrakraniyal Kanama ile Başvuran Hemofili Olgusu: Hemofili Hastaları Sadece Faktör Eksikliğinden mi Kanar? Ege Klin Tıp Derg 2020; 58 (1): 90-92
 39. Eren Arslan Davulcu, Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin. Multimorbidities and polypharmacy in ageing hemophilia patients. Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi 2023; 62 (1): 119-124.
 40.  Eren Arslan Davulcu, Fatma Keklik Karadağ, Ayşenur Arslan, Zühal Demirci, Derya Demir, Nur Soyer, Fahri Şahin, Güray Saydam.Pralatrexate in patients with relapsed and refractory T-cell lymphomas: real world data. Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi 2023; 62 (2): 266-271.
 41. Primer Tiroid Lenfoması: Tek Merkez Deneyimi. FD Köseoğlu, D Demir, N Soyer, F Vural, M Töbü, F Şahin, N Özsan. Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları, 2023, 7(3), 111-8. Doi:10.5578/llm.20239705