1. Saydam, G., F. Sahin, H.D. Kiper, “Kidney Disease in the course of multiple myeloma”, Multiple Myeloma An Overwiew Ed.Ajay Gupta, Published by In Tech, Croatia, January 2012, 219-240 (2012).

2. Melda Cömert, Fahri Sahin, Guray Saydam. “Hemostasis: General Principles”. Thrombosis and Inflammation in Acute Coronary Syndromes, Ed. Ertugrul Ercan, Gulfem Ece, Published by Bentham Science Publishers. Pg:59-66, 2015.

3. Melda Cömert, Guray Saydam, Fahri Sahin. “Recurrent Thromboembolism”. Thrombosis and Inflammation in Acute Coronary Syndromes, Ed. Ertugrul Ercan, Gulfem Ece. Published by Bentham Science Publishers. Pg:67-77, 2015.

4. Eren Arslan Davulcu, Fahri Sahin and Güray Saydam. Transfusion in Transplantation. Transfusion Medicine and Scientific Developments. Pg: 91-109, Publisher: InTech, Chapters published July 05,2017. DOI: 10.5772/intechopen.69260.

5. Keklik Karadağ Fatma, Şahin Fahri, Saydam Güray. Acute Leukemias, Bölüm adı:(Consolidation: Autologous stem cell transplantation in acute leukemia) (2020). InTechOpen, Editör:Prof. Pier Paolo Piccaluga, Basım sayısı:1, ISBN:978-1-83881-169-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6730545)

6. Her yaşta hemofili, Bölüm adı: Hemofili ve Kanser, Fatma Keklik Karadağ, Fahri Şahin. Sayfa 392-398. Editörler: Aydan Akdeniz, Volkan Karakuş, Bülent Antmen, Fahri Şahin.  2022. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri ISBN: 978-625-7564-66-3

7. Her Yaşta Hemofili, Bilgi Veri Yorum. Editörlük. Fahri Şahin, Bülent Antmen, Aydan Akdeniz, Volkan Karakuş.

8. Nadir Hematolojik Hastalıklar, Bölüm adı: Rosai Dorfman Destombes Hastalığı, Bahar Sevgili, Fahri Şahin. Sayfa 32-45. Editörler: Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin.  2023. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri ISBN: 978-625-6448-04-9

9. Nadir Hematolojik Hastalıklar, Bölüm adı: Tüylü Hücreli Lösemi. Betül Kübra Tüzün, Fahri Şahin. Sayfa 100-12. Editörler: Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin.  2023. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri ISBN: 978-625-6448-04-9

10. Nadir Hematolojik Hastalıklar. Editörlük. Nur Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin.  2023. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri ISBN: 978-625-6448-04-9

Yazılan ulusal kitaplarda bölümler :

 1. Omay, S. B., F. Şahin ve G. Saydam, “Kök Hücre Plastisitesi ve Kardiyoloji”, Kardiyoloji, Ed: J. Cordan, D. Yeşilbursa, İ. Baran ve S. Güllülü, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 541–558 (2005).
 2. Omay, S. B. ve F. Şahin, “Angiotensin-II Antagonistleri ve Koagülasyon Sistemi Üzerine Olan Etkileri”, Angiotensin II ve Angiotensin II Antagonistleri, 2.Baskı, Ed. K. Büyüköztürk ve N. Koylan, İstanbul, 63-69 (2005).
 3.  Guray Saydam, Canfeza Sezgin, Fahri Şahin. “Özel Durum ve Hasta Gruplarında Kardiyovasküler Hastalıklar: Neoplastik hastalıklar, kemoterapi, radyasyon”, Temel Kardiyoloji, Ed: Ömer Kozan,Ayrıntı Basımevi, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara,1455-1466 (2011).
 4. Kavaklı K, Şahin F, Demir M. ve THD hemofili çalışma grubu.”Hemofilide inhibitör sorunu”, Türk Hematoloji Derneği Hemofili Tanı ve Tedavi Kılavuzu, P45-54, Temmuz 2011.
 5. Fahri Şahin, Beyhan Durak Aras, Müge Aydın Sayitoğlu. Genetik Terimler Sözlüğü. Türk Hematoloji Derneği, Eylül 2013.
 6. Melda Cömert, Fahri Şahin. “Erişkin Hemofili Hastalarının Sorunları ve Hemofiliyle Yaşlanmak” Hemofili Rehberi. Ed.: Kaan Kavaklı, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, 55-66 (2014).
 7. Sahin FAkay OMAyer MDal MSErtop SIlhan OKarakus VOzcan MAOzkocaman VOzsan HSalim OTobu MTombak ATuglular TFYilmaz MUnal AYenerel MNSaydam G. PESG PNH Tanı, Takip ve Tedavi Kılavuzu. İzmir, 2016.
 8. Eren Arslan Davulcu, Fahri Şahin, Güray Saydam. Cerrahi hastasında hematolojik sorunlar. Hematolog, S20-31, Ed. Rauf Haznedar, Galenos  yayınevi, Ocak 2018.
 9. Atilla FD, Şahin F, Saydam G. Yaşlı Hastada Kronik Miyeloid Lösemi Dışı Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar. Nalçacı M, editör. Hematolojide Geriatrik Yaklaşım. Ankara:Türkiye Klinikleri; 2018.p.31-7.
 10. Atilla FD, Saydam G, Şahin F. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri. Fıratlı Tuğlular AT, editör. Kemik İliği Yetersizlikleri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.38-43.
 11. Fatoş Dilan Köseoğlu, Fahri Şahin. Hematolojik Yaşlanma. Yaşlılık Fizyolojisi, Sy 69-87, US Akademi Basım ve Yayınevi, İzmir 2019, Ed. Aslı Kılavuz, Sumru Savaş, S.Fehmi Akçiçek. ISBN: 978-605-9358-79-8.
 12. Fahri Şahin, Fatma Keklik Karadağ. Trombotik Trombositopenik Purpura. İç Hastalıklarında İmmün Sistem İlişkili Aciller, Sy 37-43. Palme Yayınevi, Ankara 2019. Ed. Devrim Bozkurt. ISBN:978-605-282-437-5.
 13. Keklik Karadağ F, Saydam G, Şahin F. Preoperatif ve postoperatif kanama hastasına yaklaşım. Ergene Ü, editör. Kanama Diyatezi Olan Hastaya Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.15-21.
 14. Hematolog Hemofili, Bölüm adı: Hemofili ve Maligniteler, Fatma Keklik Karadağ, Fahri Şahin. Galenos Yayınevi, Editör:Muhlis Cem Ar, Ayşegül Ünüvar Ahmet Muzaffer Demir, 2022. Basım sayısı:1, ISBN:978-605-73585-2-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 15. Fatma Keklik Karadağ, Fahri Şahin. Türk Hematoloji Derneği, von Willebrand Hastalığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Von Willebrand Hastalığında Cerrahi İşlemlerin Yönetimi, Galenos yayın evi, ISBN: 978-625-99322-4-8, İstanbul, Ekim 2023