Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

  1. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stj Diş Hekimi Bitirme Tezi Danışmanlığı. “Pamidronat, Zoledronik asit ve Klodronat kullanan hastalarda Diş ve Çene Değişiklikleri ve Girişim Öncesi Yapılması Gerekenler” Bitirme Tezi, Stj. Diş Hekimi Eylem Purçlutepe, Tez Danışmanı Doç.Dr. Fahri Şahin,(2011).

  2. İndüklenmiş pluripotent kök hücreler ve diş hekimliğindeki kullanım alanları. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stj Diş Hekimi Bitirme Tezi Danışmanlığı. Bitirme Tezi, Stj. Diş Hekimi Ece Avcı, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fahri Şahin,(2013).

  3. Hemofili Hastalarında Diş Çekimi ve Çene Cerrahisi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stj Diş Hekimi Bitirme Tezi Danışmanlığı. Bitirme Tezi, Stj. Diş Hekimi Meltem Gediz, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fahri Şahin,(2014).

  4. Von Willebrand Hastalığı ve Nadir Faktör Eksikliklerinde Diş Hekimliği. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stj Diş Hekimi Bitirme Tezi Danışmanlığı. Bitirme Tezi, Stj. Diş Hekimi Meltem Gediz, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fahri Şahin,(2015).

  5. Akut Lösemide Dental Uygulamalar. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Stj Diş Hekimi Bitirme Tezi Danışmanlığı. Bitirme Tezi, Stj. Diş Hekimi Sırma Bilurdagi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fahri Şahin, (2016).

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

  1. Ümit Çavdar, Fahri Şahin. 2003-2011 yılları arasında EUTF Hematoloji kliniğindetanı alan ve TKI tedavisi uygulanan KML hastalarının klinik demografik ve yanıt özelliklerinin geriye dönük olarak değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Tez danışmanı Doç. Dr. Fahri Şahin. Tez hazırlayan Dr. Ümit Çavdar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012.
  2. Şükriye Miray Kılınçer Bozgül, Fahri Şahin. Ege Bölgesi Erişkin Hemofili Hastalarında Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Prevelansı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Tez danışmanı Doç. Dr. Fahri Şahin. Tez hazırlayan Dr. Şükriye Miray Kılınçer Bozgül, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014.
  3. Aysel Shıhaliyeva, Fahri Şahin. Oküler Adneksiyal Lenfoma Tanılı Hastaların Klinik Laboratuvar Histopatolojik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. Tez danışmanı Prof. Dr. Fahri Şahin. Tez hazırlayan Dr. Aysel Shıhaliyeva, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020.